Om oss

Vi på Westerdals vil utdanne helhetlige kommunikatører. Det som gjør oss til en unik skole i Norge er sammenhengen av markedskommunikasjon, redaksjonelt arbeid og studentens eget uttrykk.

Vi ønsker at våre studenter skal få utvikle seg innen alle disse retningene, og selv finne det som passer dem. I dag kreves det at oppdragskommunikatører også er innholdsprodusenter, og vi mener at ved å utvikle egne kunstneriske, redaksjonelle og dokumentariske uttrykk, blir studentene i stand til å skape en helhet.

Kontakt med virkeligheten

Vi vet at våre studenter vokser når de får bryne seg på store oppgaver. Derfor har vi mange dyktige, eksterne forelesere og vi legger stor vekt på at studentene skal arbeide med reelle oppdragsgivere. Skolen har tett tilknytning til bransjen, og studentene får arbeide med eksterne oppdragsgivere innen oppdragskommunikasjon og redaksjonelle produkter. Mange av våre studenter gir seg også egne kunstneriske utfordringer. Det nære samarbeidet med fagpersoner og næringsliv forbereder studentene på yrkeslivet, og de utvikler kompetanse til å arbeide med et bredt spekter av oppgaver.

I utvikling

WH er i stadig utvikling. Vår ambisjon for fremtiden er å utvikle og styrke en posisjon som høgskole for profesjonsutdanninger innen kreative kommunikasjonsfag. Vi skal utdanne fremtidens kommunikatører; kvalifiserte yrkesutøvere med god og solid kunnskap og ferdigheter. Vi arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter av høy kvalitet som vil bidra til å gi studentene kritisk refleksjon, og gi en større faglig bevissthet innen skolens fagområder. Vi skal i tiden fremover prioritere å styrke skolens digitale kompetanse, og utvikle et faglig internasjonalt nettverk for alle studiene.

Undersider

Våre bachelorløp