Westerdals ACT

Opptak

Vi åpner vår søknadsweb i midten av januar 2015. Da legger vi også ut opptaksprøvene til de av våre studier som krever det.

De fleste av våre studier har søknadsfrist 15. april, men for alle studiene ved Avdeling for Teknologi er det løpende opptak.

Det er ulike opptakskrav på studiene våre, noen krever for eksempel at du har fullført og bestått videregående skole, mens andre har krav til at du har hatt en viss mengde matematikk. Ved flere av våre studier er det også opptaksprøver. Informasjon om dette legger vi ut under hvert studium i løpet av de neste ukene.

Spørsmål? Send en e-post til opptak@westerdals.no

Du kan også registrere kontaktinfoen din her så holder vi deg informert om opptaket.