Westerdals ACT

Master of Information Systems – Digital Business Systems

Grad

Master

Studiepoeng

120

Pris

39 950 kr per semester

Søknadsfrist

Løpende opptak

Oppstart

August 2015

Studiested

Campus Galleriet

Antall studieplasser

10

Master of Information Systems – Digital Business Systems

Om studiet

Med en master i informasjonssystemer ved Westerdals Oslo ACT blir du en brobygger mellom teknologi og organisasjoner. Du videreutvikler dine analytiske evner og vil kunne gå inn i ledende stillinger knyttet til organisasjonsutvikling og implementering av IS løsninger.

Du kan velge mellom spesialisering innen Digital Business Systems eller IS Management & Innovation.

Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reele case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i teknologi, forbedre og skape nye løsninger.

Profesjonalitet, selvstendighet, metode og kritisk refleksjon er avgjørende på masternivå.

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Du får en grundig innføring i:

 • Forretningssystemer
 • IT-strategi og IT arkitektur
 • Digitale platformer og innovasjon
 • IT ledelse
 • Strategisk bruk av digitale kanaler
 • Prosjektledelse og smidige metoder
 • Business intelligence og dashboards
 • Internet of Things
 • Consulting and leadership
 • Forskningsmetoder

Etter fullført studium vil du være i stand til å beskrive og diskutere sentrale teorier om hvordan forretningssystemer kan støtte opp under verdiskapning i en organisasjon. Du vil også ha “hands on” ferdigheter innen sentral forretningsteknologi.

Du skal være i stand til å forstå funksjonen informasjonsteknologien har innen forretningsinnovasjon. Du skal i tillegg oppnå gode ferdigheter innen forskningsmetode og anvendt forskning.

Du får en praktisk kompetanse innen:

 • Analysere, konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer
 • Designe og være i stand til å anbefale forretningsløsnigner som ERP, CRM, Supply Chain Management systemer og BI løsninger.
 • I tillegg vil du få “hands on” erfaring med teknologier knyttet til ERP, Internet of Things, Digital markedsføring, Information Visualization og Dashboards.

Du kan jobbe som:

 • Forretningsanalytiker
 • ERP og CRM konsulent
 • Digital markedsfører
 • IT leder
 • Prosjektleder innen forretningsutvikling

Les også om spesialiseringen innen IS Management & Innovation

 

Støtte fra Lånekassen

Alle studenter kan søke lån, stipend og ekstra lån til skolepenger i Statens lånekasse for utdanning.

Nyhetsbrev

Registrer kontaktinfoen din og vi sender deg en e-post når  søknadsweb er åpen.