Westerdals ACT

Master of Information Systems – Digital Business Systems

Grad

Master

Studiepoeng

120

Pris

39 950 kr per semester

Søknadsfrist

Løpende opptak

Oppstart

August 2015

Studiested

Campus Galleriet

Antall studieplasser

10

Master of Information Systems – Digital Business Systems

Om studiet

Med en master i informasjonssystemer ved Westerdals Oslo ACT blir du en brobygger mellom teknologi og organisasjoner. Du videreutvikler dine analytiske evner og vil kunne gå inn i ledende stillinger knyttet til organisasjonsutvikling og implementering av IS løsninger.

Du kan velge mellom spesialisering innen Digital Business Systems eller IS Management & Innovation.

Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reele case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i teknologi, forbedre og skape nye løsninger.

Profesjonalitet, selvstendighet, metode og kritisk refleksjon er avgjørende på masternivå.

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Du får en grundig innføring i:

 • Forretningssystemer
 • IT-strategi og IT arkitektur
 • Digitale platformer og innovasjon
 • IT ledelse
 • Strategisk bruk av digitale kanaler
 • Prosjektledelse og smidige metoder
 • Business intelligence og dashboards
 • Internet of Things
 • Consulting and leadership
 • Forskningsmetoder

Etter fullført studium vil du være i stand til å beskrive og diskutere sentrale teorier om hvordan forretningssystemer kan støtte opp under verdiskapning i en organisasjon. Du vil også ha “hands on” ferdigheter innen sentral forretningsteknologi.

Du skal være i stand til å forstå funksjonen informasjonsteknologien har innen forretningsinnovasjon. Du skal i tillegg oppnå gode ferdigheter innen forskningsmetode og anvendt forskning.

Du får en praktisk kompetanse innen:

 • Analysere, konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer
 • Designe og være i stand til å anbefale forretningsløsnigner som ERP, CRM, Supply Chain Management systemer og BI løsninger.
 • I tillegg vil du få “hands on” erfaring med teknologier knyttet til ERP, Internet of Things, Digital markedsføring, Information Visualization og Dashboards.

Du kan jobbe som:

 • Forretningsanalytiker
 • ERP og CRM konsulent
 • Digital markedsfører
 • IT leder
 • Prosjektleder innen forretningsutvikling

Sommeren 2014 slo høyskolene NITH, NISS og Westerdals seg sammen og dannet Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Dette studieprogrammet ble tidligere tilbudt av NITH. Westerdals Oslo ACT gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innen kunst, kommunikasjon og teknologi.

Les også om spesialiseringen innen IS Management & Innovation

 

Støtte fra Lånekassen

Alle studenter kan søke lån, stipend og ekstra lån til skolepenger i Statens lånekasse for utdanning.

Nyhetsbrev

Registrer kontaktinfoen din og vi sender deg en e-post når  søknadsweb er åpen.