Westerdals

NIKT 2017

NIKT 2017 arrangeres av Westerdals Oslo ACT fra 27. til 29. november 2017. Konferansen er organisert som en felles konferanse mellom NIK, NOKOBIT, NISK og UDIT, alle veletablerte norske akademiske konferanser som bredt dekker IKT, informatikk, informasjonsvitenskap og informasjonssystemer.

– NIKT er den største akademiske konferansen innen IT i Norge, forteller Siri Fagernes, høyskolelektor og programansvarlig ved interaktivt design.

– Konferansen er en viktig møteplass for alle IT-utdanningene i Norge, og her er deltakere fra de aller fleste universitetene og høgskolene i landet. Tematikken er bred, og dekker både temaer innen pedagogikk og utdanning, og sentrale forskningstemaer innen IT. I år er første gang denne konferansen holdes ved en privat institusjon, og er en viktig anledning til å synliggjøre oss som utdanningsinstitusjon med forankring i FoU.

Under årets konferanse er avdeling for teknologi godt representert, med 7 aksepterte bidrag fra avdelingen.

Les mer på NIKT2017.no

Dato

27. november, kl. 09:00 - 29. november, kl. 16:00

Sted

Grand Hotel Oslo