Westerdals

Angående mulig eierskifte ved Westerdals Oslo ACT

Fredag 9. desember signerte Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse, en intensjonsavtale med våre eiere Anthon B. Nilsen Utdanning, om å overta eierskapet av Westerdals Oslo ACT.

 
Høyskolen Kristiania og Anthon B. Nilsen Utdanning innleder nå forhandlinger, og det vil bli foretatt en juridisk og økonomisk gjennomgang. Partene tar sikte på å inngå en endelig avtale i månedsskiftet januar/februar 2017.

 
– Anthon B. Nilsen Utdanning har vedtatt en strategi for fremtiden som tilsier mer satsing på yrkesutdanning og voksenopplæring og mindre satsing på statsstøttet høyskolevirksomhet. Derfor svarte vi positivt da vi ble kontaktet av Høyskolen Kristiania med et ønske om å overta Westerdals Oslo ACT, sier styreleder Lars Buer i Anthon B. Nilsen Utdanning.

 
Høyskolen Kristiania er eid av en stiftelse som har drevet utdanning i over 100 år. De har høy kompetanse innenfor undervisning og forskning, og vil være en langsiktig og økonomisk sterk eier. Vi er trygge på at vi, med en utdanningsstiftelse som eiere, vil kunne skape de beste forutsetninger for Westerdals Oslo ACT fremover. Vi skal fortsette å videreutvikle høyskolen slik at dere får en maksimalt god utdanning, og bransjene vi utdanner til får de best tenkelige kandidatene.

 
Ansatte og studenter ved Westerdals Oslo ACT har fått informasjon om den inngåtte intensjonsavtalen.

 
Er du student ved Westerdals Oslo ACT og har spørsmål om saken? Send en epost til sporsmal(a)westerdals.no.

 
For pressehenvendelser, ta kontakt med kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss på vibecke(a)westerdals.no.