Westerdals

Ny bachelorutdanning: Låtskriving og produksjon

Vi vil fra høsten 2017 tilby den eneste treårige bachelorutdanningen i Norge innen låtskriving og produksjon!

Laatskriving og produksjon Westerdals Oslo ACT

Høyskolen tilbyr utdanning innfor alle sider av populærmusikk, og med nye Låtskriving og produksjon dekker vi hele spekteret innen populærmusikk. På denne måten vil Westerdals Oslo ACT styrke det norske musikkmiljøet og bidra til at Norge blir enda mer synlig på det musikalske verdenskartet.

De siste årene har norsk musikkindustri hatt sterk vekst både her hjemme og i utlandet.

– Det er avgjørende for en slik suksess at det skapes et profesjonelt miljø med låtskrivere, produsenter og musikere, på samme måte som de har klart i Sverige, sier Jan-Tore Diesen, førstelektor og ansvarlig for det nye bachelorstudiet.

– Med en rendyrket låtskriver- og produsentutdanning blir Westerdals Oslo ACT en viktig aktør i kultiveringen av morgendagens låtskrivere, sier Disen.

Det nye studiet vil ta opp 17 studenter hvert år. Lavt antall studenter sikrer tett og personlig oppfølging av den enkelte og små samarbeidsgrupper. Studiet krever generell studiekompetanse, og innsending av eget låtmateriale. I tillegg må søkerne løse egne låtoppgaver definert av høyskolen, før de til slutt kalles inn til en samtale.

Laatskriving og produksjon Westerdals Oslo ACT

Vil styrke Norges posisjon på musikk-kartet

På nye campus Fjerdingen er to hele etasjer viet til musikk, med flere studioer og øvingsrom. Alle rommene er koblet med rom i andre etasjer. Det betyr at i praksis at gitaristen kan sitte i 6. etasje, teknikeren i underetasjen og vokalisten nærmest på en egen planet. Musikken kan skapes uansett, hvor og når er irrelevant!

– Vi er veldig stolte over å kunne ønske nye studenter inn i et helt nytt bygg med moderne fasiliteter og nettverk. Investeringsviljen har vært stor, så her snakker vi state of the art over hele linja. Det er kort fortalt Norges råeste lokaler for å skape helt nye toner, sier Diesen.

Laatskriving og produksjon Westerdals Oslo ACT

Bransjen applauderer

– Norge er en internasjonalt anerkjent leverandør av kvalitetsmusikk, og norske låtskrivere og produsenter har i nyere tid markert seg stort ute i verden og står bak mange internasjonale hits. Det er svært viktig at det nå fokuseres på utvikling av fremtidens låtskriver- og produsenttalenter for å styrke denne positive trenden. Det er et stort eksportpotensiale og er i alle høyeste grad med på å sette Norge på verdenskartet, sier Helene D. Broch, Head of International hos Music Norway.

Kai Robøle er grunnlegger av og daglig leder for musikkforlaget Waterfall Music, som i over 20 år har utviklet og eksportert norske artister og låtskrivere. Selskapet har siden 2013 mottatt Music Norway sitt ‘Eksportprogram’ for sitt Låtskriverprogram. Kai er også styreleder i Musikkforleggerforeningen og sitter i styret i Tono, og fikk i 2015 Tono’s formidlerpris.

–  Jeg ser på Westerdals Oslo ACT sitt initiativ som et kjærkomment tilskudd til den norske musikkarenaen. Vi har selv gjennom vårt arbeid med å utvikle og eksportere norske talenter fått erfare hvordan manglende kompetanse innen komposisjon, produksjon og ikke minst tekstskriving har stått i veien for resultater hjemme og ute.

– For mange artister er låtskriving for andre, i tillegg til å utvikle låtskriverferdigheter for egen karriere, et verdifullt ‘ekstra ben å stå på’, og med forbehold om at man ikke uteksaminerer alt for mange studenter per år vil det være en kjærkommen tilførsel av talenter i en tid der norske låtskrivere og produsenter får internasjonal oppmerksomhet, sier Kai Robøle fra Waterfall Music.

For mer informasjon om det nye studiet, kontakt programansvarlig Jan-Tore Disen: 950 22 302, diejan@westerdals.no