Westerdals

Designet studenthybler for fiktive studenter

Førsteårsstudentene på Retail Design har fått prøve seg som interiørarkitekter! De har designet studenthybler for fiktive studenter som de også har «designet» selv.

retail design visual merchandising
Marthine Olsen Henriksen viser fram prosjektet sitt for resten av klassen.

Skapte fiktive studenter

– Vi fikk utdelt en eller flere personer, som vi måtte tilpasse hybelen til etter deres behov og ønsker, for å så innrede en «ekte» studenthybel i Archicad. Veldig spennende! sier Retail Design-student Marthine Olsen Henriksen.

Etter undervisning i grunnleggende romteori, livssituasjoner og teknisk tegning av skjemategninger, lagde alle studentene en fiktiv person som de bygde en historie rundt. Hvem er de, hvor gamle er de, hvilken livssituasjon er de i, hva er interessene, ønskene og behovene deres, og så videre. Deretter ble alle de fiktive personene samlet inn og delt ut til noen andre, slik at studentene fikk utdelt en annen students fiktive person.

– På den måten fikk de en gitt oppgave om en person de ikke kjente, som de skulle designe for. Istedenfor noen som de hadde funnet på selv og lagt sine egne føringer og ønsker for, forklarer fagansvarlig Tine Haaland-Paulsen.

retail design visual merchandising
Iselin Sandvin Lie jobber med planløsningen.

– Veldig lærerikt!

Utifra dette lagde studentene moodboards med materialer, innredning og konsepter designet for «personen de jobbet for», sammen med konseptskisser for løsningen.

– Så gikk de løs i Archicad og implementerte konseptet i planen de hadde laget i tidligere Archicad-kurs, forteller Tine.

Alt de lagde ble samlet i en mappe. Deretter hadde studentene felles arbeidstimer og veiledning, før en siste liten presentasjon av mappen til hverandre.

– Det var veldig lærerikt, både fordi vi fikk tilbakemeldinger og forslag av de i klassen på presentasjonen, men også fordi vi jobbet tett med Tine som jobber i bransjen som interiørarkitekt, sier Marthine.

Tine driver til daglig interiørfirmaet Pil Interiørarkitektur og Design.

retail design visual merchandising
Sara Ekvall presenterer oppgaven sin for klassen.

«Ekte» interiørarkitekter

– Det var veldig morsomt og interessant for alle å se hvor vidt forskjellige hybler som ble innredet i henhold til analysene og konseptene de fikk utgitt, sier Tine.

Mappene til studentene inneholdt analyser, moodboards, konsepter og inspirasjon, planer som møbleringsplan og belysningsplan med armaturer, oppriss, skjemategninger, ferdig konsept, og 3D perspektiver med forklarende tekster.

– Vi fikk jo virkelig prøve oss som ekte interiørarkitekter i denne oppgaven! sier Marthine, som likte prosjektet svært godt.

Les flere saker om Retail Design her!