Westerdals

Prosjektlederpraksis på Elvelangs i fakkellys

Anne Madsen Frøiland og Irene Røli Nilsen har selv vært aktive Elvelangs-vandrere i flere år. Nå har de ansvar for koordineringen av den stolte høst-tradisjonen langs Akerselva.

Irene og Anne i PRO2
Anne Madsen Frøiland og Irene Røli Nilsen fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring har praksis som prosjektledere på Elvelangs i fakkellys.

Under Elvelangs i fakkellys erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med 4000 fakler. Langs elva kan du få med deg 100 kulturinnslag som perler på en snor langs Akerselva. Levende musikk, lyskunst, installasjoner. Magisk stemning – og det er gratis!

Sammen med gruppekoordinatorer fra PRO2 skal Anne Madsen Frøiland og Irene Røli Nilsen holde 160 kreative studenter i ørene og fungere som øverste prosjektledere for det årvisse arrangementet Elvelangs i fakkellys.

Hva gjør dere i praksis?

– Vi er prosjektledere og har ansvaret for koordinatorer på Elvelangs i fakkellys. Våre oppgaver er å gi klare kommunikasjonskanaler mellom bykoordinatorer, veileder og ledelsen av Elvelangs i fakkellys. Lage skjemaer til veiledere som skal evaluere eksamensprosjektene, ha et overordnet blikk av de digitale markedsføringskanalene til Westerdals Oslo ACT og ha ansvar for avslutningsfesten for alle involverte på Elvelangs i fakkellys og Westerdals.

Hvorfor valgte dere denne praksisen?

– Elvelangs er et utrolig stort og omfattende prosjekt og dette virket som en utrolig spennende oppgave.  Vi er begge veldig glad i Elvelangs og vi har begge vært aktive Elvelangs-vandrere i flere år. Vi ønsket også å danne oss et større nettverk på skolen da vi gjennom dette prosjektet får jobbet med ulike studieretninger som Art Direction, Grafisk Design, Tekst og Skribent, Retail Design og Digital markedsføring.  Ved å bli med på et prosjekt som Elvelangs får vi et innblikk i hvordan ulike kulturelle virksomheter fungerer, og hvordan store produksjoner utføres i praksis.

Hva har vært det mest utfordrende?

– Det som har vært mest utfordrende hittil i prosjektet har vært å vite de involvertes roller. Det er mange studenter, veiledere, designere, bykoordinatorer, byrepresentanter og det kan være vanskelig å ha en total oversikt over dem alle. Dette er første gang Elvelangs i fakkellys og Westerdals Oslo ACT bruker studenter fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring. Enkelte kan kjenne på dette som en utfordring, men vi mener at med våres koordinasjon blir resultatet bedre enn noen gang.

Hva har vært det morsomste?

– Det morsomste med dette prosjektet har vært å kunne ta ansvar for vår egen praksis. Det er en åpenhet mellom ledelsen, veileder og studenter, som gjør det er lett å kommunisere mellom faggruppene. Dette fører til at vi kan yte maksimum av vår praksis.

Westerdals Oslo ACT på Elvelangs i fakkellys

  • Samtlige studenter fra førsteåret på Avdeling for kommunikasjon har laget stasjoner langs Akerselva. Se kart over alle postene her.
  • Gruppekoordinatorer fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring: Astrid Bjørnø, Kari Ester Rushfeldt Vatne, Nadia Mutoni, Sofie Benedicte Nilsen, Tor Arne Birkeland, Martine Klohs, Therese Siil og Julius Strömberg
  • Overordnet økonomi- og prosjektansvar, samt markedskontakt: Anne Madsen Frøiland og Irene Røli Nilsen fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring
  • I tillegg har vår egen høyskolelektor Mats Bergström kunstnerisk ansvar for fire rene lysstasjoner langs elva