Westerdals

Et kreativt og tverrfaglig studium innen Strategi og PR

Strategi og PR er et bredt studium som passer for deg som liker å skrive, tør å holde en tale, vil utforske din kreativitet og som har skjønt at tverrfaglighet er viktig i kommunikasjonsbransjen.
– Det jeg liker best med studiet mitt er lærekreftene vi har. Vi har utrolig flinke forelesere med lang bakgrunn fra bransjen, sier Helene Raunehaug.

 

I løpet av studietiden på Strategi og PR får du solid forståelse for hva strategi er, og innsikt i rollen PR og medier spiller for næringslivet og den offentlige forvaltningen gjennom:

  • praktiske prosjekter
  • relevante workshops
  • spennende gjesteforelesere
  • lærerik praksis
  • jobberfaring under studietiden

Praktiske prosjekter

På Strategi og PR-studiet får du være med på mange praktiske prosjekter med reelle kunder. For eksempel Live ACT, en årlig studentfestival som arrangeres av studenter på Westerdals Oslo ACT, fra flere studieretninger.

Sara Wedul Gundersen studerer Strategi og PR, og jobbet som kommunikasjonsmedarbeider under studentfestivalen og likte erfaringen veldig godt.

– Jeg har lært at det er mange ting vi informasjonsmedarbeidere gjør, som man ikke engang tenker over. Vi jobber en del i kulissene og det er mye som skal gjøres for å skape et godt uttrykk for festivalen og artistene våre. Jeg har også skjønt at god kommunikasjon på alle plan er helt nødvendig for suksess, sier Sara.

Sara Gundersen studerer Strategi og PR. Hun jobbet som kommunikasjonsmedarbeider for studentfestivalen Live ACT.
Sara Gundersen jobbet som kommunikasjonsmedarbeider for studentfestivalen Live ACT.

Workshops og gjesteforelesere

Gjesteforelesere er også et fast innslag på Strategi og PR, noe som gjør at du får unik innsikt i hva som skjer ute i det markedet du skal jobbe i når du er ferdig med bachelorgraden.

I år har blant annet direktøren for UDI, Frode Forfang, forelest om krisekommunikasjon, og direktør for kommunikasjon og digitale medier i Forbrukerrådet, Christian Brosstad vært på besøk.

Førsteårsstudentene lærte å skrive og publisere pressemeldinger via MyNewsdesk, da Marketing Manageren, Community manageren og Office Manageren holdt workshop for dem.

Podcast-eksperten Robert Shaw holdt en workshop der han lærte studentene hvordan de skal produsere sin egen podcast.

Robert Shaw gjesteforeleser om PR og podcast på Westerdals Oslo ACT
Anders og Rebekka lager en podcast på sparket, med veiledning fra Robert Shaw.

Mobil-journalistikk

Yusuf Omar, verdens mest profilerte MoJo-journalist, holdt foredrag og workshop om mobil-journalisme. Yusuf jobber med å fortelle historier med mobiltelefonen som verktøy. Han mener alt han trenger for å dekke en sak som journalist skal få plass i lommene på buksene han går med. Han har blant annet brukt Snapchat-filtre for å beholde anonymiteten til voldtektsofre som han har intervjuet, og på workshopen han hadde på Westerdals Oslo ACT lagde han og studentene en live-stream på Facebook.

Studentene har også vært på en egen workshop hos Gambit Hill & Knowlton og fikk med seg mange positive erfaringer:

– Studentene fikk en veldig utfordrende oppgave, noe som man gjerne gjør i arbeidslivet. Så det at de tok den utfordringen på strak arm, det blir jeg veldig imponert over, sier Bettina Ellefsen som er kommunikasjonsrådgiver hos Gambit.

– Når man føler at man lykkes får man den mestringsfølelsen, sier Strategi og PR-student Anders Ringen, etter workshopen.

 
Workshop hos Gambit Hill & Knowlton

Viktig med praksis

Linda Reistad studerer Strategi og PR og hadde praksis hos DNB i vår. Hun jobbet der i åtte uker, i avdeling for internkommunikasjon, og opprettet en «selvhjelpsgruppe» for ansatte som trenger IT-hjelp.

– Det har vært utrolig lærerikt å være ute i praksis. Jeg har skapt utrolig gode kontakter, jeg får et nettverk, jeg får virkelig være ute og gjøre ting. På ordentlig. Det bekrefter bare for meg at jeg har valgt et studieprogram som er helt riktig for meg, sier Linda.

– DNB sa til meg at de merker at jeg kommer fra Westerdals fordi jeg har en kreativ markedsføringstilnærming på det jeg har gjort, og de har de vært fornøyde med, forteller hun.

Strategi og PR westerdals oslo ACT praksis i DNB 2017
 

Går ut med mye jobberfaring

Alle studentene på Strategi og PR har åtte uker obligatorisk praksis. Når du skal finne praksisplass kan du få hjelp av foreleserne, som har et stort nettverk du som student får benytte deg av.

– Det at studentene har så mye praksiserfaring, og har jobberfaring når de er ferdige, er absolutt er en stor fordel. Den tverrfagligheten studentene får oppleve her, gir dem en styrke som ikke mange andre i bransjen kan tilby, sier programansvarlig Ester Coning.

– Jeg har tatt med meg mye av det jeg har lært meg på Westerdals for å kunne være med og bidra i diskusjonene med nye øyne. DNB har gitt meg tillit til å være med på egentlig alt, sier Linda.