Westerdals

Mikrolæring med oppsiktsvekkende resultater

En studie uført av Avdeling for teknologi på Westerdals Oslo ACT i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus har benyttet seg av spennende og effektive læringsmetoder, blant annet mikrolæring.

Ta en bachelor innen IT. Da er du nærmest garantert jobb.

Målet med studien var å teste virkningen av bruken av mikrolæring (se ordliste) i utdanningen av helsepersonell som jobber med psykisk og sosialt funksjonshemmede personer. Det ble utviklet en mobilapp med 20 ”kort” med spørsmål og svar knyttet til regulering av bruk av tvang når man jobber med pasienter med spesielle behov. Innhold og bruk i praksis er lovpålagt kunnskap for personellet.

Ordliste

Mikrolæring er en metode for å lære ved å gi mottageren små, presise porsjoner informasjon. Mottageren har kontroll over hvor og når han eller hun lærer. Metoden er særlig aktuell for såkalte Millennials siden studier viser at de ikke holder konsentrasjonen lenger enn 90 sekunder av gangen.

E-læring er formidling av kunnskap over internett. Dette omfatter en rekke læringsaktiviteter utført på Internett, hvorav mobil læring er en del. Mobil teknologi som smarttelefoner og nettbrett er ofte brukte læringsarenaer.

Gamification er bruk av spilldesignelementer i en ikke-spillsammenheng. Gamification har vært brukt i en læringssammenheng til å utvikle ferdigheter som hukommelse og problemløsning for både unge og gamle. Målorientering, belønningssystemer, og fremdrift er viktige grunnelementer i gamification. Umiddelbare positive konsekvenser vil ofte fungere som en stimulans til «replay” for å lære mer.

Metode

Gamification ble inkludert i appen ved at det gjaldt å svare på så mange spørsmål som mulig på kortest mulig tid. Spørsmålet ble vist og svaret kom opp ved å klikke på ”kortet”. I tillegg ble det opprettet en lukket Facebook-gruppe hvor deltagerne kunne dele resultater, kommentere, og like hverandre testresultater samt en mulighet til å konkurrere med andre gruppemedlemmer om flest riktige svar på kortest tid.

Deltagerne ble tilfeldig fordelt mellom en kontrollgruppe og to testgrupper. Kontrollgruppen ble gitt ordinær undervisning som forelesninger og workshops. Begge testgruppene benyttet mobilappen, men testgruppe 2 benyttet også sosiale medier for interaksjon med andre i gruppen. Alle gruppene ble testet før (pre-test) og etter studien (post-test) for å måle læringseffekten.

Resultat

Kontrollgruppen hadde 26% riktige svar i pre-test og 29% riktige svar i post-test. Test Gruppe 1 hadde 23% riktige svar i pre-test og 70% i post-test, og, Test Gruppe 2 hadde 25% riktige svar i pre-test og 76% svar i post-test. Dette viser en ganske betydelig forskjell mellom den tradisjonelle og den nye læringsmetoden.

Mikrolæring kombinert med gamification og mobile læringsprogram kan altså gi svært gode resultater når det gjelde opplæring i spesifikke emner. Og det ligger nok noe i det at det kan være gøy å lære noe nytt!

Referanse: Fagerstrøm, A., Gulliksen, M. & Grønli, T-M. (2017). Microlearning in Educating Healthcare Professionals. Paper accepted in the proceedings at the 2017 International Conference on Advanced Technologies Enhancing Education (ICAT2E), Qingdao, China.