Westerdals

Teknologityngde

Alle har moderne teknologi i lomma, men de færreste har kunnskapen i lomma. Forskjellen på å kunne bruke teknologi og å kunne skape med teknologi er formidabel. Hvis du brenner for teknologi og vil være med på å forme fremtiden, er det smart å lese hva Tor-Morten Grønli som dekan for Avdeling for teknologi sier i dette intervjuet.

Dekan på teknologi, Tor Morten Grønli
– Skaperkraft, kommunikasjon og forskning står sentralt på høyskolen, og dette gjør at studentene får med seg en unik tverrfaglighet, sier Tor-Morten Grønli, som leder Avdeling for teknologi.

Teknologi på samme høyskole som de utdanner designere, skribenter og filmfolk? Er ikke det litt spesielt?

I dagens samfunn er IT og teknologi en nøkkelingrediens i alle disipliner, bransjer og fagområder. Derfor er det et stort behov for å utdanne mennesker med dette som nøkkelkunnskap. De skal løse fremtidens arbeidsutfordringer. På Westerdals Oslo ACT har vi avdelinger som utdanner designere, skribenter, filmfolk m.m. , og dette gjør at du allerede under utdanningen deltar i tverrfaglige diskusjoner og erfarer hvordan kjernekompetansen du tilegner deg, er med på å løse utfordringer. Du vil ved hjelp av din faglige tyngde bruke teknisk kreativitet til å løse problemer. Med en bachelor innen IT har du presisjonen til ikke å bare være en utførende, men en premissgivende aktør for hvordan teknologi skal brukes innen mange fagområder.

Hvordan er jobbmulighetene med en teknologiutdannelse fra Westerdals Oslo ACT?

Avdeling for teknologi på Westerdals Oslo ACT utdanner ettertraktede teknologer til næringslivet. Vi gir forskningsbasert undervisning slik at kunnskapen har et varig, teoretisk fundament. I tillegg bringer vi inn aktører fra næringslivet til å forelese og relatere undervisningen til dagsaktuelle case. Nærheten til næringslivet gjør at vi kontinuerlig har kunnskapen om hva bransjen trenger og kan tilby oppdaterte fagporteføljer og industriverktøy og utdanne kandidater som har kompetansen bransjen trenger. Dette bekreftes ved at f.eks. ledende aktører som Bekk, Mesan, Accenture, Making Waves og en rekke andre virksomheter løpende ansetter våre studenter og setter de på krevende IT-prosjekter.

Hva kjennetegner de som velger å studere teknologi ved Westerdals Oslo ACT?

På Westerdals Oslo ACT brenner våre studenter for teknologi og ivrer etter å skape løsninger. Skaperkraft, kommunikasjon og forskning står sentralt på høyskolen, og dette gjør at studentene får med seg en unik tverrfaglighet. Under utdanningen får de førstehåndserfaring med å jobbe i dynamiske team, på tvers av fagområder og bransjer, hvor deres rolle er å være teknologisk spydspiss.

Hva kan du bli med en Bachelor i intelligente systemer?

Det er jo så mange retninger innenfor teknologi. Hva bør man velge?

Vi tilbyr mange retninger innenfor teknologi, og det er ikke lett å vite hva man bør velge. Da kan det være godt å vite at uavhengig av hva du velger, så får du en bachelor i informasjonsteknologi. Dette er en viktig forutsetning og gjør at du har med deg generell kompetanse som døråpner til mange stillinger. I tillegg gjennomfører du et felles førsteår før du spesialiserer deg innen ditt valgte program. Det gjør at du tar med deg dybdekunnskap. Dersom du ønsker det, kan du også bytte bachelorprogram etter å ha fullført første året.

Og helt til sist. Er det ikke sånn at alle norske selskaper snart gjør all programmeringen sin i India? Er det smart å anbefale folk å velge denne retningen?

Teknologi er ikke lenger kun en spesialisering. Teknologi er en premissgiver og tilrettelegger, som brukes i alle bransjer. Nettopp derfor er det i et økende digitalisert samfunn svært sentralt å besitte kompetanse til ikke bare å kunne benytte teknologi, men faktisk å være arkitekten og utøveren som skaper fremtidens løsninger.