Westerdals ACT

Bachelorprogrammer ved Westerdals Oslo ACT

Hva er en bachelorgrad?

Opptak til en bachelorgrad har til felles at du må ha studiekompetanse fra videregående skole. Hovedsaklig blir generell studiekompetanse etterspurt, men enkelte studier åpner for å søke basert på realkompetanse. Enkelte studier stiller også fagkrav.

Bachelorgraden får du når du har oppnådd 180 studiepoeng, normalt etter tre års studier. Hvert studieår er inndelt i to semestre. Hvert semester skal man altså normalt ta eksamen i 30 studiepoeng.

Hovedemnene utgjør som regel 80 studiepoeng. Dette er emner som gir innføring og spesialisering innenfor faget. Støtteemnene utgjør som regel 40 studiepoeng og gir deg muligheten til å studere emner fra andre fag som er beslektet med hovedemnene. Det enkelte studieprogram angir hvilke fag du kan velge mellom når du velger dine støtteemner. Frie emner utgjør som regel 40 studiepoeng.