Westerdals ACT

Du kan fremdeles søke!

Litt sent ute? Du kan fremdeles søke studieplass hos oss. Her er en oversikt over studieprogrammer som har forlenget frist for søknad om opptak.

Foto av en Westerdals-student med et Westerdals-nett over skulderen.

Studieprogrammer med forlenget frist

Noen av våre studieprogrammer har forlenget søknadsfrist. Enkelte av dem krever at du leverer en opptaksprøve og/eller et egenvurderingsskjema sammen med søknaden din. Les mer om studieprogrammene og opptakskrav i listen under.

NB: Søknader levert innen søknadsfristen 15. april prioriteres foran søknader som leveres til forlenget frist.

Frist 21. juni

Frist 30. juni

Mulighet for forlenget frist på flere studier

Etter hovedopptaket 7. juli kan det bli ledige plasser på enkelte av våre studieprogrammer. Følg med her for mer informasjon.

Er du interessert i et av studieprogrammene i listen under? Ta kontakt med opptak@westerdals.no så forteller vi hvordan du kan søke.