Westerdals ACT

Du kan fremdeles søke!

Litt sent ute? Du kan fremdeles søke studieplass hos oss. Her er en oversikt over studieprogrammer som har forlenget frist for søknad om opptak.

Foto av en Westerdals-student med et Westerdals-nett over skulderen.

Studieprogrammer med forlenget frist

Noen av våre studieprogrammer har forlenget søknadsfrist. Enkelte av dem krever at du leverer en opptaksprøve og/eller et egenvurderingsskjema sammen med søknaden din. Les mer om studieprogrammene og opptakskrav i listen under.

NB: Søknader levert innen søknadsfristen 15. april prioriteres foran søknader som leveres til forlenget frist.

 Frist 10. mai

Frist 10. juni

Frist 30. juni