Westerdals
Forskning

Applied Computer Science (ACS)

Forskerne i ACS bruker anvendt informatikk for å bygge bro mellom teknologi, industri og samfunn.