Westerdals
Forskning

fACT - forskergruppa ACT

Den tverrfaglige forskergruppen fACT fordyper seg i blant annet medier, kommunikasjon og ledelse.