Westerdals
Forskning

Kunstnerisk utviklingsarbeid

I KU-gruppen utforskes kunstnerens egen praksis som vei til ulike kulturuttrykk.

Vi er i ferd med å bygge opp vår kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Slik sikrer vi et godt faglig grunnlag for utvikling av innovative og aktuelle programmer, og at studentene forstår sammenhengen mellom grunnleggende teorier og praktisk arbeid.

Ledes av Eirin Sæther.

Gruppen er ennå ikke operativ.