Westerdals
Forskning

Behavioral Lab

På denne laben kombineres atferdsvitenskap, økonomi og teknologi til å forske på handlingsmønstre i kommersielle settinger. 

Gruppens medlemmer: