Westerdals ACT

FoU/KU ved Westerdals Oslo ACT

Westerdals Oslo ACT driver forskning og utviklingsarbeid (FoU) innen mange spennende fagområder relatert til teknologi, kommunikasjon og kunstfag.

Workshop, Eye tracking, Westerdals Oslo ACT
Workshop, Eye tracking, Westerdals Oslo ACT
Workshop, Eye tracking, Westerdals Oslo ACT

Vi er også i ferd med å bygge opp vår kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Slik sikrer vi et godt faglig grunnlag for utvikling av innovative og aktuelle programmer, og at studentene forstår sammenhengen mellom grunnleggende teorier og praktisk arbeid.

Les mer om forskning på Westerdals Oslo ACT på vår forskningsblogg

Les mer om forskning på de ulike avdelingene

 • Hvordan kan vi gjøre forholdet mellom menneske og teknologier smartere, enklere og bedre tilpasset ulike behov? Vår forskning på blant annet mobil apputvikling, interaktivt design, e-business og intelligente systemer, tilnærmer seg dette spørsmålet fra et mangfold av innfallsvinkler. Uavhengig om de er rettet mot næringslivet, privatpersoner eller institusjoner har våre FoU-aktiviteter som mål å være av høy vitenskapelig kvalitet og samtidig ha bred anvendelsesverdi i hverdagslivet.

  For mer informasjon om FoU og KU på Avdeling for Teknologi, ta kontakt med Dekan Tor-Morten Grønli. Mail: tmg(at)westerdals.no

 • Kommunikasjon er mer enn språk. I realiteten er det et bredt spekter av måter å samhandle på. Våre aktiviteter innen FoU og KU, som strekker seg fra tekstforståelse, grafisk design, arkitektur, mote og til kunst, tar høyde for dette gjennom å utforske forholdet mellom avsender, mottager og dialogen dem i mellom. Vi undersøker blant annet hvordan ulike formidlingskanaler, teknologier og visuelle elementer kan påvirke budskapet – og gransker dessuten nærmere hvorfor noen budskap har bedre treffsikkerhet enn andre.

  For mer informasjon om FoU og KU på Avdeling for Kommunikasjon, ta kontakt med Dekan Ørjan Skyrud. Mail: orjan(at)westerdals.no

 • Samtidig med at samfunnet blir stadig mer komplekst, øker behovet for å forstå grunnleggende endringsprosesser i politikk, næringsliv og arbeidsliv. Vår forskning på strategi, PR, prosjektledelse, merkevarer, organisasjoner og sosiale medier retter seg mot å forstå og forbedre disse prosessene. Utrustet med et variert utvalg av metoder, teoretiske innfallsvinkler og empiriske kilder, kanalisert via internasjonale samarbeidsprosjekter og hyppige mediebidrag, bidrar våre forskere aktivt til utviklingen av dette feltet.

  For mer informasjon om FoU og KU på Avdeling for Ledelse, ta kontakt med Dekan Eivind Brevik. Mail:breeiv(at)westerdals.no

 • Underholdning, sorg, glede og bannskap – våre medieopplevelser via film, TV og spill utløser en rekke følelser og refleksjoner over det som blir erfart. Enten det er 3D-grafikk, manusutvikling, spilldesign eller lyddesign, og uavhengig om det er en actionthriller, en kunstdokumentar eller et dataspill, handler det om å involvere folk i en historie. Siden vårt mål er å utdanne våre studenter til å skape nye medieøyeblikk, forsker vi på ulike medieopplevelser for å komme nærmere hva de krever av teknisk og kreativ kompetanse.

  For mer informasjon om FoU og KU på Avdeling for Film TV og spill, ta kontakt med Dekan Leif Holst Jensen. Mail: leif.holst.jensen(at)westerdals.no

 • ”We learned more from a three-minute record, baby, than we ever learned in school”. For å forstå hvorfor dette utsagnet fra Bruce Springsteen sier mye om populærmusikkens betydning, er våre forskere og KU-aktive opptatt av å sette det i rett kontekst; historisk, teknisk og kulturelt. Slik er det også med avdelingens ansatte som er aktive innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Med bred erfaring fra scene, studio og kulturlivet har avdelingen flere KU-prosjekter som utforsker kunstneriske premisser, uttrykk og omstendigheter på områder som lysdesign, skuespill, karakterdesign og musikkproduksjon.

  For mer informasjon om FoU og KU på Avdeling for Kunstfag, ta kontakt med Dekan Eirin Sæther. Mail: eirin.sather(at)westerdals.no

Westerdals Oslo ACT vitenskapelige publikasjoner

Vår vitenskapelige publikasjoner registreres i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System in Norway). Oversikt over vitenskaplige publikasjoner fra Westerdals Oslo ACT finner du her.

Ansvarlig for forskning ved Westerdals Oslo ACT:

 • Seniorrådgiver Hans Erik Næss

  E-mail: hans.erik.ness[at]westerdals.no

 • Studiedirektør Kristin Arnesen

  E-mail: kristin.arnesen[at]westerdals.no