Westerdals ACT

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Westerdals Oslo ACT vitenskapelige publikasjoner

Vår vitenskapelige publikasjoner registreres i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System in Norway). Oversikt over vitenskaplige publikasjoner fra Westerdals Oslo ACT finner du her.

Ansvarlig for forskning ved Westerdals Oslo ACT:

  • Seniorrådgiver Hans Erik Næss

    E-mail: hans.erik.ness[at]westerdals.no

  • Studiedirektør Kristin Arnesen

    E-mail: kristin.arnesen[at]westerdals.no