Westerdals

Generell studiekompetanse og realkompetanse

Generell studiekompetanse

Du har generell studiekompetanse om du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse eller om du har fullført og bestått fagopplæring med studiekompetansefagene.

Når du har fullført og bestått alle fag og eksamener får du et vitnemål der det står at du «har oppnådd generell studiekompetanse». Hvis du er usikker på om du har, eller vil få generell studiekompetanse, ta kontakt med din videregående skole.

Andre måter å dekke kravet på er følgende:

1. Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen

Dersom du fyller 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minst fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning, kan du søke opptak på grunnlag av 23/5 regelen. Omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/ siviltjeneste regnes også som arbeidserfaring.

I tillegg kreves det bestått i følgende fag fra videregående opplæring:

 • norsk 393 timer
 • engelsk 140 timer
 • matematikk 224 timer
 • naturfag 140 timer
 • samfunnsfag 84 timer
 • historie 140 timer

For oversikt over hvordan kravene til generell studiekompetanse oppfylles med fag fra eldre videregående utdannelse, se Samordna opptak.

Du kan lese mer om hvordan praksiskravet dekkes her.

2. Generell studiekompetanse basert på høyere utdanning

Hvis du er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse, dispensasjon eller andre unntaksordninger, og har fullført en høyere grad med varighet på minst ett år (60 studiepoeng), har du generell studiekompetanse. Hvis studiet har foregått på et annet språk enn norsk, må du i tillegg bestå norskkravet.

Regelen om opptak på grunnlag av høyere utdanning gjelder kun for søkere som ikke har oppnådd generell studiekompetanse på annen måte.

Du kan lese mer om opptak på grunnlag av høyere utdanning på Samordna opptak.

Her kan du også lese om hvordan norskkravet kan dekkes.

Har du ikke generell studiekompetanse?

Realkompetanse

Er du 25 år eller eldre i opptaksåret, men ikke har generell studiekompetanse, har du krav på å få vurdert om du er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Det vil da bli vurdert om den praksis og utdanning du har kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse.

Hva må du sende inn?

 • Personlig søknad (maks. 400 ord) hvor du forteller hvorfor du ønsker å søke og hvorfor du mener du kan gjennomføre studiet
 • Dokumentasjon på realkompetanse

For å blir kvalifisert for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Westerdals Oslo ACT må søkerne:

 1. Fylle minst 25 år i opptaksåret
 2. Dokumentere fem år relevant utdanning og/eller praksis
  • Praksis kan ha form av yrkespraksis, freelancearbeid, frivillig arbeid, forestillinger o.l. relevant for studiet det søkes opptak til
  • Hva som kan vurderes som relevant praksis svarer til studieprogrammets punkt om arbeidsfelt og videre utdanning
  • Ved studieprogram med opptaksprøve, kan kompetanse vist gjennom prøven kompensere for deler av femårskravet
 3. Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet.
  • Norskkunnskaper dokumenteres normalt i tråd med kravet i forskrift om opptak til høyere utdanning, men kan også vurderes ut fra egenerklæring som dokumenterer oppnådd språkferdighet gjennom arbeidssituasjon eller lignende.
  • Engelskkunnskaper dokumenteres normalt i tråd med kravet i forskrift om opptak til høyere utdanning, men kan også vurderes ut fra egenerklæring som dokumenterer oppnådd språkferdighet gjennom arbeidssituasjon eller liknende.

Hvordan søker du?

Når du registrerer din profil i Søknadsweb kan du krysse av ‘JA’ under ‘Søker du opptak på grunnlag av realkompetanse?’. Du laster opp all relevant dokumentasjon i Søknadsweb og registrerer en søknad på det studieprogrammet du ønsker å søke på.

Krav til språkkunnskaper:

 • Kan du ikke dokumentere norsk og engelsk fra videregående, høyere utdanning eller fra godkjent språkkurs kan du dokumentere dine språkferdigheter gjennom egenerklæringsskjema.
 • Relevant dokumentasjon kan være attest fra arbeidsgiver eller lignende som viser til dine ferdigheter, dokumentasjon på språkkurs du har tatt, dokumentasjon på hvor lenge du har bodd i Norge osv.

Egenerklæringsskjema: Norsk

Egenerklæringsskjema: Engelsk

Vær oppmerksom på at selv om du får godkjent realkompetanse for et studium, får du ikke automatisk tilbud om studieplass. Det vil avhenge av antall søkere og konkurranse om studieplassene.

Andre veier til generell studiekompetanse?

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har fullført videregående ved Steinerskolen, fullført en fagskoleutdanning med visse forutsetninger, eller fullført en godkjent utenlandsk utdanning. Mer informasjon om dette finner du på nettsidene til Samordna opptak.

Spesielle opptakskrav

Er du usikker på om studiet du skal søke på har andre krav utover generell studiekompetanse? Flere studier krever at du har tatt bestemte fag eller bestått opptaksprøver. Du finner informasjon om spesielle opptakskrav på siden til det enkelte studieprogram.

Har du spørsmål angående opptak kan du sende en e-post til opptak(at)kristiania.no.