Westerdals

Internasjonalisering

Bilde av Barcode i Oslo, Europas raskest voksende by

Westerdals Oslo ACT har en visjon om å være en internasjonalt ledende og nyskapende høyskole innen kunst, kommunikasjon og teknologi. Vi samarbeider og har avtaler med høyskoler og universiteter i mange land.

Internasjonalisering betyr for Westerdals Oslo ACT at all virksomhet ved høyskolen har et internasjonalt fokus i form av forskningssamarbeid, lærer- og studentutvekslinger, deltakelse i internasjonale konferanser, publikasjoner, konkurranser, utstillinger m.m.

Internasjonalt nettverk

Som student ved Westerdals Oslo ACT vil du nyte godt av høyskolens internasjonale nettverk. Dette gir verdifulle impulser til det som formidles til studentene gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning. Videre kan du benytte deg av muligheten for studier eller praksisopphold gjennom studentutvekslingsavtaler. Et slik opphold vil gi verdifullt faglig utbytte, og i tillegg kulturelle opplevelser, nye nettverk og samarbeidserfaringer som betyr mye for fremtidige jobber.

Internasjonale konkurranser

Studentene får anledning til å delta i internasjonale konkurranser, og i mange tilfelle har de hevdet seg godt. Studenter ved Westerdals Oslo ACT har blant annet gått til topps i BAFTA Awards (The British Academy of Film and Television Arts), CLIO Awards (reklamebransjens svar på Oscar), og vunnet mange andre internasjonale priser.

Utenlandske fagmiljøer

Våre vitenskaplig ansatte gis også mange muligheter for å ha kontakt med de beste utenlandske fagmiljøer og bransjer innen sitt felt. Det skjer i form av lærerutveksling, deltakelse i konferanser, kollegabesøk og andre muligheter for å få impulser, holde seg oppdatert og dele erfaringer fra faglig og pedagogisk virksomhet.

Westerdals Oslo ACT innehar Erasmus+ Charter for Higher Education. Dette gir muligheter for å tildele stipend for student- og ansatteutvekslinger. Gjennom samarbeid i Nordplus gis det også stipendmidler.

Ønsker du mer informasjon?

  • Mer informasjon om utvekslingsmuligheter og liste over samarbeidspartnere finner du her.
  • Spørsmål rettes til international(at)westerdals.no eller til Internasjonal rådgiver Carl Joakim Gagnon tel. 91716515.
  • Internasjonalt kontor holder til på Campus Vaterland, Christian Kroghs gate 32. Velkommen innom!