Westerdals ACT

Masterprogrammer ved Westerdals Oslo ACT

 
Møt en student på Master of Applied Computer Science
 
Møt en student på Master of Management and Innovation
 
Møt en student på Master of Digital Business Systems

Masterstudier på hel- og deltid

Samfunnets behov for kompetanse innen teknologi er stor, og med en masterutdanning fra Westerdals Oslo ACT vil du stå godt rustet til å dekke dette behovet.

Vi har levert masterutdanning innen IT i snart 15 år, og har meget god erfaring med å levere oppdatert og bransjenær utdanning. På Avdeling for Teknologi er masterutdanningen internasjonal og foregår på engelsk, med forskere og forelesere som har både praktisk og teoretisk forankring innen våre fagfelt. Vi har et brennende ønske om at du skal lykkes med din utdanning.

Studier

Vi har følgende masterstudier:

  • Master of Information Systems, med fordypningene IS Management and Innovation, samt Digital Business Systems
  • Master of Applied Computer Science, med fordypningen Software Integration

Bransjenærhet og praksisrettet utdanning

Begge våre masterstudier har et anvendt perspektiv, hvor teori og praksis styrker hverandre. Vi utvikler våre studier i tett samarbeid med privat og offentlig næringslivet slik at innholdet både er nyttig og varig. Våre studier er forskningsbaserte og emnene undervises av aktive forskere med industrierfaring.

Gjennomføringsmodell, generelt

Vi underviser i moduler, som betyr at vi har fire uker per modul (emne) på 7,5 studiepoeng (ECTS), men lenger periode på praksisperioden (Practice Period) og masteroppgaven (Master Dissertation, hele siste semesteret).

En vanlig modul leveres som illustrert under, med to og en halv uke undervisning og halvannen uke arbeid med innlevering (essay).

Gjennomføringsmodell, heltid

Heltidsmodellen er toårig. Det er fire emner per semester første studieår (til sammen åtte, 60 ECTS), mens det andre år er to emner på til sammen 15 ECTS og en praksisperiode på 15 ECTS. Siste semester arbeider du med din masteroppgave på 30 ECTS.

Gjennomføringsmodell, deltid

Deltidsmodellen er spesielt tilpasset at man er i arbeid samtidig med utdanningen. Modellen legger opp til at spesielt siste studieår kan gjøres på egen arbeidsplass. Deltidsstudiet er treårig.

I deltidsmodellen er to emner per semester de to første studieårene (til sammen åtte, 60 ECTS), noe som innebærer at man tar annenhver modul og dermed bruker to år på de åtte første emnene. I hver modul har de undervisning tirsdag, onsdag og torsdag de to første ukene av modulen og deretter er det workshop/ lærerstyrt aktivitet på tirsdag og onsdag i uke tre av modulen. Den siste uken er det selvstudie hvor studentene arbeider med en innleveringsoppgave. Deltidsstudentene har 4 uker ekstra på denne oppgaven, slik at den leveres før de starter neste modul.

Siste studieår følger samme modell som heltidsstudentene, med to emner på til sammen 15 ECTS og en praksisperiode på 15 ECTS som da kan gjøres på egen arbeidsplass. Siste semester arbeider du med din masteroppgave på 30 ECTS, også gjerne tilknyttet din arbeidsplass.

Undervisningen er hovedsakelig i tidsrommet 9-16.
Det er ikke obligatorisk oppmøte på undervisningen, men det vil være nødvendig å møte opp til presentasjoner/ eksamener/ vurdering underveis i de fleste moduler.

Vi tilbyr dessverre ikke nettbasert undervisning på nåværende tidspunkt.