Westerdals

Mobilitetsmuligheter for ansatte

Ansatte har flere muligheter for å reise ut, ta kontakt på international@westerdals.no for mer informasjon.

Lærermobilitet i Norden (NordPlus)

Lærer- og ansattmobilitet i Europa (Erasmus+)

 • Minimum åtte timer undervisning, workshop eller liknende (”teacher mobility”), eller minimum to dager observasjon (”staff mobility”)
 • Vær oppmerksom på at mange institusjoner arrangerer Staff Exchange Weeks, International Days og lignende, hvor de legger spesielt til rette for mobilitet.
 • Gjelder alle våre Erasmuspartnere.

EURAXESS

 • En norskspråklig portal til mobilitetsordninger for forskere
 • Åpent for alle fagfelt

Marie Skłodowska-Curie Actions (MCSA) – Individual Fellowships H2020

 • For forskere på postdok/førsteamanuensis-nivå (alle fag)
 • Søkes via EUs Participant Portal
 • Varighet: 1-2 år

Personlig mobilitetsstipend (Norges forskningsråd)

 • For forskningsopphold i utlandet (alle fag)
 • Krever invitasjon fra vertsinstitusjonen
 • Varighet: 1-12 måneder

Maison Des Sciences De l’Homme (MSH) (Norge-Frankrike)

Statsstipent til Kina-Norge (både MA-studenter og ansatte)

 • Flere typer stipend, åpent for alle fag
 • Krever noe kjennskap til kinesisk språk
 • Varighet: Ett semester til fire år

Aurora-programmet (Norge-Frankrike)

 • Støtte til forskningsmobilitet for grupper (normalt 2-4 personer)
 • Må innebære utveksling Frankrike-Norge
 • Varighet: Besøk/kortvarig opphold

DAAD-ppp (Norge-Tyskland)

 • Åpent for grupper innen alle fag (normalt to til fire personer) lyses ut hver høst
 • Må innebære utveksling Tyskland-Norge
 • Varighet: Besøk/kortvarig opphold

Internasjonale prosjekter

Støtteordninger for større internasjonale prosjekter

Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

 • Søknadsfrist en gang i året (høsten)
 • Åpent tematisk og tidsmessig, men mobilitetsdelen må inngå i en større prosjektsøknad
 • Les mer om mobilitet i et KU-prosjekt her.

Kreativt Europa

 • Åpent for alle kunst- og kulturarbeidere, mobilitet inngår indirekte i prosjektmidlene
 • Må bestå av et prosjekt med minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa
 • Maksimum varighet for hele prosjektet er 48 måneder

Kunnskapsallianser (Erasmus +)

 • Partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon, flerfaglighet og entreprenørskap vektlegges.
 • Et partnerskap må bestå av minst seks organisasjoner fra tre “programland” (de fleste EU- og EØS-land), hvorav to høyere utdanningsinstitusjoner og to virksomheter. Organisasjoner fra land utenfor EU/EØS kan delta som partner dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet.

Kapasitetsbygging (Erasmus+)

Strategiske partnerskap (Erasmus+)

Andre prosjekter støttet av Senter for Internasjonalisering av Utdanning.