Westerdals

Angående siste dagers medieoppslag

04.11.2015

Det vises til siste dagers medieoppslag om Anthon B Nilsen AS og sammenslåingen av NITH, Westerdals Høyskole og NISS – i dag kjent som Westerdals Oslo ACT. Den 8.november besluttet ABNU å tilbakeføre alle midlene fra transaksjonen. Under redegjør vi kort for bakgrunnen for fusjonen, og de mest stilte spørsmålene i forbindelse med den.

For siste oppdatering i saken, les her.

Bakgrunn

Bakgrunnen for sammenslåingen i 2014 var et initiativ fra NITH, og resulterte i et ønske fra de tre skolene om å skape landets ledende høyskole innen kreativitet, kommunikasjon og teknologi. Helt konkret har sammenslåingen allerede gitt og vil fortsette å gi positive effekter som nye tverrfaglige studieprogram, økt tilgang til de beste foreleserne, økt interesse fra næringslivet, samarbeid med internasjonale fagmiljøer og om kort tid, tilgang på helt nye, spesialtilpassede lokaler.

Fusjonen

Selve sammenslåingen foregikk i tre trinn: I 2011 begynte NITH, som eides av Anthon B. Nilsen, en strategiprosess med hensikt å velge en videre utviklingsvei. En sammenslåing av NITH, Westerdals Høyskole og NISS ble vurdert som den beste og mest attraktive løsningen. Westerdals Høyskole og NISS var enige i forslaget. NITH kjøpte først Westerdals Høyskole og NISS. Deretter fusjonerte de tre skolene og skiftet så navn til Westerdals Oslo ACT.

Det er kontinuerlig eksterne interessenter til skolene i ABNU-systemet. Det var derfor et krav fra høyskolens eiere ABNU at sammenslåingen skjedde gjennom oppkjøp. En fusjon uten oppkjøp var ikke et alternativ for ledelsen ved skolene.

Transaksjonen

Kjøpesummen var på 105 millioner kroner, og av dette ble 20 millioner betalt til eier, Anthon B Nilsen i 2013, mens resten av summen – 85 millioner – ble omgjort til et ansvarlig lån som Westerdals Oslo ACT i dag betaler renter og avdrag på over 12 år.

Den 8.november besluttet ABNU å tilbakeføre alle midlene fra transaksjonen. Dette betyr at 20 millioner pluss renter tilbakeføres og at lånet på 85 millioner nullstilles.

Prosessen videre

I forbindelse med denne saken har det kommet tilbakemeldinger tilknyttet enkelte studietilbud, lokaler, utstyr og drift, Westerdals Oslo ACT tar slike tilbakemeldinger svært alvorlig. Det settes nå løpende opp egne møter med rektor og representativ dekan for de studieprogrammene som har meldt inn saker.

 

Spørsmål og svar

Vi har de siste dagene fått mange spørsmål knyttet til saken som sto på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 31.10. Mange av spørsmålene har blitt besvart på våre allmøter med studentene. Vi ønsker også å svare på de mest stilte spørsmålene her:

 

Hvor har det blitt av kjøpesummen på 105 millioner kroner, som ble betalt til Anthon B Nilsen Utdanning?

20 millioner kroner ble betalt til eier, Anthon B Nilsen i 2013, mens resten av summen – 85 millioner kroner – ble omgjort til et ansvarlig lån* som Westerdals Oslo ACT skal betale renter og avdrag på over 12 år. Den 8. november ble det bestemt å tilbakeføre hele summen til Westerdals Oslo ACT med umiddelbar virkning.

 

*Et ansvarlig lån er et lån uten sikkerhet og som långiver bærer den fulle risiko på. Lånet regnes som en del av egenkapitalen og styrker den økonomiske soliditeten.

 

Hvordan ble kjøpesummen for NISS og Westerdals fastsatt?

Kjøpesummen er basert på en ekstern verdivurdering og forhandlinger mellom de tre rektorene og eierne.

 

Hvorfor mente høyskolene at sammenslåingen var verdt 105 millioner?

Bakgrunnen for sammenslåingen i 2014 var et initiativ fra NITH, og resulterte i et ønske fra de tre skolene om å skape landets ledende høyskole innen kreativitet, kommunikasjon og teknologi. Helt konkret har sammenslåingen allerede gitt og vil i økende grad gi positive effekter som nye tverrfaglige studieprogram, økt tilgang til de beste foreleserne, økt interesse fra næringslivet, sterkere miljøer for forskning og kunstnerisk utvikling, samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og om kort tid, tilgang på helt nye, spesialtilpassede lokaler.

 

Er husleien på Campus Vulkan høyere enn det som er vanlig i området?

Det ble gjort uavhengige vurderinger av leien på Campus Vulkan av Akershus eiendom, som konkluderer med at dette er riktig leiepris. Man anså derfor leieprisen som fullt ut konkurransedyktig sett i forhold til sammenliknbare eiendommer i området.

 

Hvor finner vi regnskapet til Westerdals Oslo ACT?

Alle skoleregnskap finnes åpent på: www.nsd.uib.no

 

Hvorfor måtte NITH betale?

NITH kjøpte Westerdals Høyskole og NISS Høyskole. Det har kontinuerlig vært eksterne interessenter til skolene i ABNU-systemet. Det var derfor et krav fra ABNU at sammenslåingen måtte skje gjennom oppkjøp. En fusjon gjennom oppkjøp var en premiss fra ABNU.

 

Hvem eier det nye bygget i Christian Krohgs gate 32, og er leieprisen i henhold til markedspris?

Bygget eies av et eget AS eid 50% av OBOS og 50% av ABN Eiendom. Leieprisen er fremforhandlet på markedsmessige betingelser, basert på eksterne vurdering av leienivå.

 

Hvorfor ble studentene på allmøtet bedt om å ikke snakke med pressen?

Når det gjelder uttalelser om at studentene ikke skulle snakke med pressen, ser vi at vår formulering var klønete.

Vårt hovedfokus er i første omgang å gi våre studenter og ansatte svar på alle spørsmål de måtte ha. Vi er opptatt av å løse problemer og konflikter på et mest mulig direkte nivå mellom partene det gjelder. Alle våre studenter og ansatte er selvfølgelig velkommen til å snakke med pressen.

 

Rektor
Bjørn Jarle Hanssen

For mer informasjon, kontakt Vibecke Osfoss,
epost: vibecke@westerdals.no,
tel: 97712287