Westerdals

Om Westerdals Oslo ACT (nå en del av Høyskolen Kristiania)

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) er en unik, bransjenær og nyskapende høyskole for deg som vil jobbe innen kunst, kommunikasjon og teknologi. Westerdals er nå en del av Høyskolen Kristiania.

Campus Fjerdingen Westerdals Oslo ACT

Undervisningsrom

Campus Vulkan Westerdals Oslo ACT

På Westerdals Oslo ACT er det kort avstand mellom teori og praksis, mellom student og underviser, mellom høyskole og bransjer. Du får en unik og annerledes læringsprosess i et dynamisk og kreativt tverrfaglig miljø, 1700 medstudenter og fagfolk som er aktive i sine bransjer.

Vi er et referansepunkt for relevante fag- og forskningsmiljøer og medier, og et møtested hvor nye og fremtidsrettede sammenhenger skapes. Vi holder til tett på kultur- og næringsliv i Oslo sentrum.

Profesjonsrettet

Ved Westerdals Oslo ACT velger du blant en mengde profesjonsrettede bachelorgrader, alle med solid fotfeste i virkeligheten og arbeidslivet. Fra dag én får du input og oppfølging fra folk som jobber i den bransjen du utdanner deg til, og som vet hvilke utfordringer du vil møte. Her sparrer du både med studenter og folk fra bransjen, enten du spiller trommer og skal jobbe som frilansmusiker, eller du sikter mot en karriere som webkonsulent.

Felles for alle fagområdene vi utdanner til er at ingen jobber helt alene. Skal du for eksempel bli lysdesigner, møter du både scenekunstnere og manusforfattere, musikere og regissører, sceneteknikere og fotografer i løpet av arbeidsdagen din. På Westerdals Oslo ACT møter 1700 forskjellige studenter opp hver dag for å utvikle sine personlige og profesjonelle ferdigheter. I samarbeidsprosjekter jobber dere slik dere kommer til å jobbe i arbeidslivet. Dere lærer av hverandre og kommer fram til nyskapende løsninger sammen. Morgendagens utfordringer krever tverrfaglig kompetanse. Den får du hos oss.

Møt likesinnede

Enkelte ord blir ofte trukket fram om Westerdals Oslo ACT. «Nettverk» er et av dem. På høyskolen vår treffer du likesinnede, både i klassen din og fra bransjen du utdanner deg til. Har du et eget prosjekt du vil involvere andre i? Rundt deg finner du folk du kan samarbeide med i studietiden, venner du kan henge med på fritiden, men også mennesker du kommer til å jobbe med etter studiene.

Få praktisk erfaring

Utdanningene våre er profesjonsrettede. Det betyr at studentene kan gå rett ut i jobb når de er ferdige her, enten for en arbeidsgiver, som selvstendig næringsdrivende i egen virksomhet, eller på oppdrag som frilanser. Utdanningen er nyttig, relevant og aktuell, og studentene vet at teoriene de lærer fungerer i praksis. Derfor får du jobbe med virkelige prosjekter gjennom hele studietiden.

Foreleserne og veilederne dine er oppdaterte på hvilke utfordringer som gjelder ute i bransjen, og du får bryne deg på dagsaktuelle problemstillinger mens du studerer. Ved mange av våre bachelorprogrammer har du også en lengre yrkespraksis i en bedrift som du velger selv. En del av studentene våre ender opp med ansettelse i virksomheten der de hadde praksisplassen sin.

Lang og stolt historie

Westerdals Oslo ACT har en lang og stolt historie innen utdanningssektoren bak seg. Westerdals Reklameskole ble grunnlagt i 1965 og Norsk Lydskole (senere NISS) startet i 1984. NITH ble dannet da NHI Datahøyskolen og NKI Ingeniørhøyskolen fusjonerte i 1995. Siden den gang har alle de tre nyfusjonerte høyskolene vokst i størrelse og faglig innhold, og sammenslåingen til Westerdals Oslo ACT blir sett på som noe av det mest spennende innen det europeiske utdanningsmiljøet. Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene.

Her vi hører hjemme!

Headerbilde for filmen om den kreative aksen langs Akerselven