Westerdals ACT

Opptaksprøve til Populærmusikk

For å bli tatt opp til Populærmusikk må du gjennomføre og bestå en praktisk opptaksprøve i flere deler. Prøvene leder frem til en rangert inntaksliste per hovedinstrument hvor de med høyest posisjon tilbys plass. Det resterende av listen vil fungere som en rangert venteliste dersom en eller flere søkere skulle takke nei.

Vurderingskriteriene finner du her.

Opptaksprøvene finner sted mandag 11. mai onsdag 13. mai 2015. Alle søkere møter mandag 11. mai til første prøvespill. Neste dag, ca. kl. 12:30, kommer det oversikt over hvem som har gått videre til neste runde. Disse møter til teoriprøve samme ettermiddag, og til andre prøvespill inkludert gehørtest og samtale onsdag 13. mai. Med det er opptaksprøven ferdig. Svar på hvem som tilbys studieplass og hvem som står på venteliste blir sendt ut i uke 22.

Første prøvespill, mandag 11. mai

Den første prøven inneholder kun hovedinstrument. Du har 15 minutter til disposisjon, inkl. inn-/utrigg, hvor du fremfører hva du selv vil, som du mener presenterer dine ferdigheter på hovedinstrumentet best mulig.

Denne prøven vektes som grunnlag for å vurdere om du går videre til neste runde. I første prøvespill vil kommisjonen (to lærere) legge vekt på grunnleggende håndverksmessige og tekniske ferdigheter, og instrumentbeherskelse.

Vurderingskriterier, første prøvespill:

  1. musikalitet / uttrykk
  2. sound
  3. rytmefølelse / time
  4. teknisk nivå
  5. harmonisk nivå (gjelder ikke trommeslagere)
  6. generell instrumentbeherskelse

Du kan ikke ha med andre musikere, men du kan ta med komp på en lydfil dersom du ønsker det (mobil, mp3-spiller, nettbrett eller laptop med minijack-utgang, du kan også bruke metronom).

Tilbakemelding og teoritest, tirsdag 12. mai

Ca. kl. 12:30: får du vite om du går videre til neste runde, eller ikke. Liste (søkernummer, ikke navn) legges ut på www.westerdals.no. Du skal være på plass for neste prøve kl. 17:00. Her trenger du ikke ta med instrument.

Kl. 17:00 – 18:45: Felles skriftlig teoritest for alle søkere som går videre. Denne dekker grunnleggende notasjon og teorikunnskap og ligner på teoritester ved andre høyskoleprogrammer, men den har ingen oppgaver knyttet til klassisk satslære eller til musikkhistorie (detaljer om innhold: se kriterieskjema).

Etter testen får du informasjon om klokkeslett for når du skal møte til andre prøvespill.

Andre prøvespill, onsdag 13. mai

Andre prøvespill varer i 30 minutter, og inneholder 3 deler: Hovedinstrument, gehørtest, samtale.

For hovedinstrument-delen står du fritt i hva du vil fremføre innen en tidsramme på ca. 10 minutter. På denne prøven skal alle spille med et komp, som enten kan være i form av en lydfil, eller medbrakte musikere (husk å gjøre det enklest mulig med opp-/nedrigg). Denne gangen vil kommisjonen (to lærere og én 3.årsstudent) være mer opptatt av personlig uttrykk, originalitet, kreativitet, form- og sjangerforståelse, og musikalsk potensiale hos søkeren.

Gehørtesten skjer muntlig (detaljer om innhold: se kriterieskjema).

I samtalen tar vi utgangspunkt i CV-en din, og prøver å bli litt kjent med deg. Vi er opptatt av hvorfor du har valgt å søke Populærmusikk, og du vil kunne få oppfølgingsspørsmål om dine forkunnskaper og motivasjon ut fra den egenvurderingen du har sendt inn. Du vil også kunne bli spurt om hvorfor du har valgt å spille de låtene du har gjort på opptaksprøven.

Utstyr tilgjengelig:

Sanganlegg med 16-kanals mikser og to aktive høyttalere, standard backline (slagverk, gitaramper, bassamp), piano (akustisk/digitalt) og mikrofon.

Hva skjer ved eventuell sykdom

Av praktiske grunner kan det ikke holdes av studieplasser i det ordinære opptaket som følge av sykdom i opptaksperioden. Søkere som blir syke kan innkalles til utsatt opptaksprøve dersom det er ledig plass på det aktuelle studieprogrammet etter det ordinære opptaket. Søkere som blir syke i forbindelse med en opptaksprøve, må så raskt som mulig sende skriftlig beskjed til studieadministrasjonen vedlagt eventuell søknad om utsatt søknadsprøve. Husk å legge ved legeattest.