Westerdals

Audun Molde

Stilling Førstelektor, Programansvarlig Populærmusikk
Avdeling Avdeling for kunstfag / Populærmusikk

Bakgrunn

Audun har faglig lederansvar for populærmusikk-studiet. Han er førstelektor med hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, to andre grunnfag (cand. philol.) samt tilleggsutdanning i kultur- og ledelsesfag, pedagogikk og entreprenørskap. Han er bassist og har bred erfaring som musiker og arrangør fra flere band og prosjekter. Han er forfatter av flere bøker om musikk, blant annet “Akkordboka”, ”Ekko” og ”WOW! Populærmusikkens historie”. Audun foreleser også om musikkbransjen på Handelshøyskolen BI, holder foredrag, og skriver og snakker om populærmusikk og musikkbransjen i media. Han har også undervist på Norges Musikkhøyskole.