Westerdals

Hans Erik Næss

Stilling Seniorrådgiver forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Avdeling Kontor for Internasjonalisering og FoU/KU
Telefon +4791382357

Bakgrunn

Jeg har en PhD i sosiologi fra 2014 og jobber med strategi, iverksetting og rådgivning i forbindelse med prosjekter innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Mitt ansvarsområde er å gi ansatte praktisk bistand til de administrative sidene ved slike prosjekter.

Erfaring

2008-2009 Stiftelsen Fritt Ord

Rådgiver

2009-2010 Universitetet i Oslo

Universitetslektor

2010-2014 Universitetet i Oslo

Stipendiat i sosiologi. Tilknyttet det tverrfaglige forskningsprogrammet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS).