Westerdals ACT

Søkeguide

Etter hovedopptaket 7. juli kan det bli ledige plasser på enkelte av våre studieprogrammer.

Ta kontakt med opptak@westerdals.no, så forteller vi hvordan du kan søke.

 • Søknadsweb åpner 15. januar 2017. Du må registrere og fullføre søknaden din i Søknadsweb før søknadsfristen. Søknadsfristen til alle bachelorprogrammene og årsstudium ved Westerdals Oslo ACT er 15. april.

  Du kan søke på inntil tre studieprogram i prioritert rekkefølge. Du blir tilbudt ventelisteplass kun på høyere prioriterte ønsker.

   

  • Du må selv laste opp relevant dokumentasjon i Søknadsweb. All dokumentasjon skal lastes opp innen midnatt den 15. april. Utdanning som avsluttes etter 15. april må lastes opp senest 1. juli.
  • Du må selv sjekke at du har eller får elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). For å se om vitnemålet ditt ligger i NVB må du logge deg inn med ID-porten: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/elektronisk_vitnemal/
  • Finner du ikke vitnemålet ditt, eller finner du feil på det, må du ta kontakt med skolen du har gått på. Merk at kompetansebevis ikke blir importert i NVB. Har du ikke elektronisk vitnemål i NVB, må du laste opp vitnemålet ditt i Søknadsweb.
  • Hvis du er avgangselev på videregående skole i år, må du selv sjekke at du har fått et elektronisk vitnemål i NVB innen 1. juli. Har du ikke mottatt elektronisk vitnemål innen 1. juli, må du selv laste opp vitnemålet ditt i søknaden.
  • Les mer om generell studiekompetanse og realkompetanse her.
 • Søker du opptak til et studium med krav om bestått opptaksprøve, skal denne lastes opp innen midnatt den 15. april. Prøven skal lastes opp i digitalt format på opptak.westerdals.no.

  Godkjente filformater: JPEG, PDF, MP3 (lyd), MP4 (bilder), MOV. Det er ingen begrensning i filstørrelse, men større filer kan ta lengre tid å laste opp.

  Usikker på hvordan du gjør det? Se vår trinn-for-trinn-guide for opplasting av opptaksprøven her.

  Dersom du går videre til intervju, får du tilsendt invitasjon med tidspunkt på e-post.

 • Søker du opptak til et studium med audition, må du laste opp egenvurderingsskjema sammen med søknaden din i Søknadsweb. Skjemaet for populærmusikk finner du her, og skuespill finner du her. Du blir kalt inn til intervju på e-post hvis du består opptaksprøven.

  Egenvurderingsskjema må lastes opp her innen 15. april.

 • Et eventuelt tilbud om studieplass blir sendt til e-posten du registrerte i Søknadsweb. Her vil du også få invitasjon til eventuelle intervju/auditions/prøvespilling.

  Dersom noe mangler i søknaden din vil du også få beskjed via e-post. Du har selv ansvar for å følge opp søknaden din.

  NB! Informasjon fra studieadministrasjonen sendes fra epost-adressen opptak@westerdals.no. Det har skjedd at mailer fra denne adressen har blitt merket som søppelpost, så legg til epostadressen i sikre avsendere slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.
  Hvis du finner eposter fra denne epost-adressen i din søppelpostmappe er det fint om du rapporterer den som «ikke søppelpost».

 • Søkere til bachelorprogram og årsstudium får svar 7. juli. Søkere til masterprogrammene får svar fortløpende når søknaden er komplett.

  Får du tilbud om studieplass eller ventelisteplass må du takke ja eller nei i Søknadsweb innen oppgitt svarfrist. Du mister plassen om du ikke svarer innen fristen.

  Hvis du får tilbud om studieplass og takker ja til plassen, må du betale en registreringsavgift på 1800 kroner. Faktura sendes ut når du har takket ja til studieplassen, og har betalingsfrist på 14 dager.

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar. Fant du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til opptak@westerdals.no, eller send oss en melding via vårt kontaktskjema. Du kan også sende oss en melding på Facebook.

Her har vi samlet spørsmål som nye studenter har
 • Innen 1. juli må du ha lastet opp all dokumentasjon i Søknadsweb.

 • Du laster opp all dokumentasjon under «mine dokumenter» i Søknadsweb. «Mine dokumenter» finner du øverst i menylinjen. Opptaksprøven skal ikke lastes opp i Søknadsweb.

  Kopiene du laster opp må være av god kvalitet. Dokumentasjonen trenger ikke å være bekreftede kopier.

  Hva er gyldig dokumentasjon?

  – Fag fra videregående skole dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. Utskrift fra eksamensprotokoll er ikke gyldig som dokumentasjon på fag tatt i Kunnskapsløftet eller i Reform 94. Har du tatt fag som ikke er forbedringer av fag du har fra før og som ikke gir språkpoeng eller realfagspoeng, må disse dokumenteres på nytt vitnemål.

  – Fag- og svennebrev fra Kunnskapsløftet dokumenteres med vitnemål med påskrift om at fag- eller svennebrev er avlagt. Har du tatt fag- eller svennebrev i Reform 94 eller tidligere? Det dokumenterer du med fag- eller svennebrevet og all videregående opplæring som ligger til grunn for fag- eller svennebrevet.

  – Folkehøyskole dokumenterer du med et vitnemål fra folkehøyskolen. Oppmøtet ditt, og hvor lenge folkehøyskolen varte, må stå på dokumentet.

  – Militær- eller siviltjeneste dokumenterer du med:

  •  Bevis på avtjent tid i førstegangstjeneste (2010-) eller
  •  Militært tjenesteutsagn (2007-2010) eller
  •  Militært tjenestebevis (før 2007) eller
  •  Sivilt tjenestebevis
  • Har du gått befalsskolen eller sersjantkurs må du sende vitnemål og tjenesteutsagn.

  Dokumentasjon av høyere utdanning

  Høyere utdanning dokumenterer du med en karakterutskrift eller en kopi av vitnemålet ditt. Dokumentet skal være utstedt av det universitetet eller den høyskolen som du studerte ved. Utskrift fra Studentweb er ikke gyldig dokumentasjon.

  I registreringen av «Min profil» i Søknadsweb har du mulighet til å krysse av JA på spørsmålet «Ønsker du å åpne for at institusjonen skal kunne hente resultatinformasjon om deg fra andre institusjoner»? Hvis du svarer JA på dette, tillater du at det blir hentet informasjon om dine resultater fra andre nasjonale institusjoner du har gått på.
  NB: Du kan sjekke hvilke resultater som er overført i menyvalget «Eksterne resultater», i Søknadsweb.

  Sensitiv dokumentasjon

  Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon i søknaden. All dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger, må du sende til saksbehandler som papirkopier i posten. Adresse finner du i søknaden din.

  Hva som er sensitiv informasjon er definert i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 2 nr 8.
  Dette er dokumentasjon som inneholder opplysninger om:

  • Helseforhold
  • Seksuelle forhold
  • Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning.
  • Hvorvidt en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling.
  • Medlemskap i fagforeninger.

  Dokumentasjon blir kontrollert

  Du er selv ansvarlig for at den opplastede dokumentasjonen er korrekt. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og i tvilstilfeller kan du bli bedt om å fremvise originaler.

  Det vil bli gjennomført vitnemålskontroll av et tilfeldig utvalg av nye studenter i løpet av første semester. De vil bli bedt om å forevise originale vitnemål og attester. Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister retten til å fullføre et studium. Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens § 166 og § 182, og blir alltid politianmeldt.

  Dokumentasjon på et annet språk

  Hvis du har dokumentasjon på et annet språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få den oversatt. Oversettelsen kan være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk og må være gjort av en translatør eller tolk ansatt ved tolketjenesten eller oversettelsesbyrå. Orginaldokumentasjon må også lastes opp.

 • I ordinær kvote kan du få inntil 2 poeng for enten folkehøgskole, førstegangstjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning. Du kan bare få tilleggspoeng for en av delene, så du kan ikke få mer enn 2 tilleggspoeng. For å få uttelling for tilleggspoeng må relevant dokumentasjon lastes opp i Søknadsweb.

 • Du får automatisk alderspoeng ut i fra hvilket år du er født. Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, men du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng.

 • Alle opptakskrav finner du på hver enkelt studieprogramside.

 • Kravet om generell studiekompetanse kan dekkes med fullført og bestått videregående utdanning fra et annet land. I de fleste tilfeller er det imidlertid nødvendig å bestå tilleggskrav.

  Nordiske land

  Har du fullført og bestått 3-årig videregående skole i ett av de nordiske landene på et program som gir generell adgang til høyere utdanning i hjemlandet, har du også generell studiekompetanse i Norge. Noen land har spesifiserte krav til karakterer. Disse finner du på Samordnaopptak.no.

  Resten av verden

  Du må ha bestått videregående utdanning fra hjemlandet. For noen land er det også krav om ett eller to års høyere utdanning i hjemlandet. I tillegg må søkere fra land utenfor Norden bestå krav til norsk og engelsk.

  Hva slags dokumentasjon som kreves finner du spesifisert på samordna opptak sine sider om utdanning fra utlandet  og i GSU-listen.

 • Særskilt vurdering vil si at det kan tas hensyn til at karakterpoengsummen din er lavere enn det en sannsynligvis hadde vært, hvis forhold som for eksempel sykdom, ikke hadde oppstått.

  For å søke om særskilt vurdering må du ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav.

  Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din vurdert av fagavdelingen opp mot studiet du har søkt på. Får du ikke godkjent særskilt vurdering, konkurrerer du i opptaket med poengsummen du har.

  Ved søknad om særskilt vurdering må du i tillegg til vitnemål og attester sende inn:

  • Et skriv hvor du forteller hvorfor du søker særskilt vurdering.
  • Attest fra en sakkyndig om forholdene som påvirket karakterene dine. For eksempel en utredning fra PPT eller legen din.
  • Dokumentasjon fra skolen som bekrefter tilretteleggingen du har fått.

  Sensitiv dokumentasjon

  Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon i søknaden. All dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger, må du sende til saksbehandler som papirkopier i posten. Adresse finner du i søknaden din.

  Hva som er sensitiv informasjon er definert i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 2 nr 8.
  Dette er dokumentasjon som inneholder opplysninger om:

  • Helseforhold
  • Seksuelle forhold
  • Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning.
  • Hvorvidt en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling.
  • Medlemskap i fagforeninger.
 • Alle masterstudier ved Avdeling for teknologi er del av det løpende opptaket. Studieplassene tildeles i den rekkefølge søknadene blir behandlet og søkeren blir vurdert som kvalifisert.

   

 • Prisen per semester varierer. Prisene finner du på de enkelte studieprogramsidene.

  Hvis du får tilbud om studieplass og takker ja til plassen, må du betale en registreringsavgift på 1800 kroner. Faktura sendes ut når du har takket ja til studieplassen, og har betalingsfrist på 14 dager.

  I tillegg faktureres du for en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) hvert semester. Betalt semesteravgift er en forutsetning for å få utbetalt lån og stipent fra Lånekassen.

 • Er du 25 år eller eldre i opptaksåret, men ikke har generell studiekompetanse, har du krav på å få vurdert om du er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Det vil da bli vurdert om den praksis og utdanning du har kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse. Her kan du lese mer om generell studiekompetanse og realkompetanse.

 • Vurderingskriterier og rangering av søkere varierer mellom de ulike studieprogrammene.

  Informasjon om opptak og kriterier finner du på de enkelte studieprogramsidene, i høyrekolonnen der opptaksprøven ligger.

 • Velg «International Applicant» for å logge inn uten norsk fødselsnummer på Søknadsweb. Det er bare søkere uten norsk fødselsnummer eller d-nr som skal bruke denne måten å logge inn på.

 • Vil du reservere studieplassen din?

  Du kan få reservert studieplassen din til neste år på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel eller andre tungtveiende grunner. Svar ja på tilbudet i Søknadsweb innen fristen og send en søknad om reservert studieplass på e-post til opptak@westerdals.no innen 3 uker etter at du fikk tilbudet.

  I søknaden må du legge ved dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere plassen. Dette er for eksempel tjenesteinnkalling eller legeattest. Du må også legge ved søkernummer. Du kan ikke søke om å reservere studieplassen hvis du har fått opptak på vilkår (betinget opptak).

  Ved innvilget søknad om reservert studieplass vil du bli fakturert registreringsavgift på kr.1800,-.

  Har du reservert studieplass, og vil søke i år?

  Fikk du reservert studieplassen din i fjor, er du garantert å få denne studieplassen i år dersom du søker på samme studium innen søknadsfristen og svarer på tilbud innen svarfristen. Du kan søke andre studier selv om du har fått reservert studieplass.

  Vær oppmerksom på at dersom den reserverte studieplassen settes som 1. prioritet, vil de andre prioritetene falle vekk når opptaket kjøres.

 • Så lenge du ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret, og har et førstegangsvitnemål som kvalifiserer deg, vil du automatisk bli poengberegnet i begge kvoter. Du vil da havne i den kvoten du kommer best ut i.

  I førstegangsvitnemålskvoten vil du ikke få med eventuelle tilleggspoeng, nye fag du har tatt etter videregående eller fag som du har forbedret. Dette vil du kun få uttelling for i ordinær kvote.

 • Du endrer selv adresse direkte i Søknadsweb.  Trykk på «Min profil» i rullemenyen i høyre hjørne, oppdater adressen og trykk Lagre.

  Endring av e-post eller telefon:

  Endringer av e-post eller telefonnummer må gjøres i Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR). Endringene som gjøres her må deretter oppdateres i Søknadsweb («Min profil» i rullemenyen i høyre hjørne).

  Du har selv har ansvar for å oppdatere eventuelle endringer av e-post eller telefonnummer i Søknadsweb. Dette gjør du ‘manuelt’ ved å trykke på grønn knapp (to grønne piler) ved siden av e-post/mobilnummer. Dersom du ikke gjør dette vil ikke oppdateringene bli registrert.

 • Send spørsmål om opptak til opptak@westerdals.no.

Hva skjer i tiden mellom søknadsfrist og opptak?

Brev med tilbud om studieplass sendes ut i uke 27 (7. juli). Dette er felles for alle våre bachelorprogrammer. Ut over dette beror opptaksprosessen på hvilket studium du har sendt søknad(er) til.

 • Søkere som laster opp egenvurderingsskjema vil bli innkalt til 1. audition.

 • Søkere som laster opp egenvurderingsskjema vil bli innkalt til 1. prøvespill.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til en samtale. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til et intervju. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til et intervju. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til et intervju. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til et intervju. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til et intervju. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til en et intervju. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til et intervju. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du kunne bli innkalt til en samtale. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.

 • Etter at søknadsfristen er gått ut vil en opptakskomité vurdere de innsendte arbeidene. Dersom komiteen vurderer deg som kvalifisert, vil du bli invitert til å delte ved del 2 av opptaksprøven. I motsatt fall vil du få beskjed om at du ikke er kvalifisert.