Westerdals ACT

Studentsamfunnet ved Westerdals Oslo ACT

Studenter ved Westerdals Oslo ACT holder hendene sammen første skoledag

Som student ved Westerdals Oslo ACT er du automatisk en del av studentsamfunnet. I tillegg har hver klasse sin tillitsvalgte, og hver avdeling sitt lokale studentråd. Studentrådslederne har ansvar for å kalle inn til møter, ta opp eventuelle problemer med forelesere, høyskolens lokaler og andre studentrelaterte tiltak. Studentsamfunnet arranger også masse utenomfaglige studentaktiviteter på høyskolen.

Du kan lese mer om studentsamfunnet på deres hjemmesider, her!

Organisasjonskart for Studentsamfunnet

Studentsamfunnet består av flere ulike deler. Dette er en oversikt over hvordan strukturen er bygget opp.