Westerdals ACT

Søk
EN

Master of Information Systems – Spesialisering Digital Business Systems

Grad

Master

Studiepoeng

120

Pris

Heltid: 39 950 kr per semester
Deltid: 28 100 kr per semester
For våre studenter:
Heltid: 34 600 kr per semester
Deltid: 24 400 kr per semester

Søknadsfrist

Løpende opptak

Oppstart

27. august 2015

Sted

Campus Galleriet

Antall studieplasser

10

Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med:

Førsteamanuensis Asle Fagerstrøm fagasl@westerdals.no Telefon 95075325

Studieplan

Se studieplanen her
(Med forbehold om endringer)

Master of Information Systems – Spesialisering Digital Business Systems

Med en master i informasjonssystemer ved Westerdals Oslo ACT blir du en brobygger mellom teknologi og organisasjoner. Du videreutvikler dine analytiske evner og vil kunne gå inn i ledende stillinger knyttet til organisasjonsutvikling og implementering av IS løsninger.

Du kan velge mellom spesialisering innen Digital Business Systems eller IS Management & Innovation.

Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i teknologi, forbedre og skape nye løsninger.

Profesjonalitet, selvstendighet, metode og kritisk refleksjon er avgjørende på masternivå.

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Du får en grundig innføring i:

 • Forretningssystemer
 • IT-strategi og IT arkitektur
 • Digitale platformer og innovasjon
 • IT ledelse
 • Strategisk bruk av digitale kanaler
 • Prosjektledelse og smidige metoder
 • Business intelligence og dashboards
 • Internet of Things
 • Consulting and leadership
 • Forskningsmetoder

Etter fullført studium vil du være i stand til å beskrive og diskutere sentrale teorier om hvordan forretningssystemer kan støtte opp under verdiskapning i en organisasjon. Du vil også ha “hands on” ferdigheter innen sentral forretningsteknologi.

Du skal være i stand til å forstå funksjonen informasjonsteknologien har innen forretningsinnovasjon. Du skal i tillegg oppnå gode ferdigheter innen forskningsmetode og anvendt forskning.

Du får en praktisk kompetanse innen:

 • Analysere, konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer
 • Designe og være i stand til å anbefale forretningsløsnigner som ERP, CRM, Supply Chain Management systemer og BI løsninger.
 • I tillegg vil du få “hands on” erfaring med teknologier knyttet til ERP, Internet of Things, Digital markedsføring, Information Visualization og Dashboards.

Du kan jobbe som:

 • Forretningsanalytiker
 • ERP og CRM konsulent
 • Digital markedsfører
 • IT leder
 • Prosjektleder innen forretningsutvikling

Sommeren 2014 slo høyskolene NITH, NISS og Westerdals seg sammen og dannet Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Dette studieprogrammet ble tidligere tilbudt av NITH. Westerdals Oslo ACT gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innen kunst, kommunikasjon og teknologi.

Les også om spesialiseringen innen IS Management & Innovation

 

Støtte fra Lånekassen

Studieavgift:
Heltid: 39 950 kr per semester
Deltid: 28 100 kr per semester
For våre studenter:
Heltid: 34 600 kr per semester
Deltid: 24 400 kr per semester

Studieavgiften dekker ikke pensum, studiemateriell eller eventuelle studieturer.

Registreringsavgift: 1800 kr. Faktura for registreringsavgift blir sendt ut når du takker ja til studieplassen. Betalingsfristen er 14 dager.

Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO): 550 kr. Les mer på sio.no

Prisene gjelder for studieåret 2015/16.

Lån og stipend: Alle studenter kan søke lån, stipend og ekstra lån til skolepenger i Statens lånekasse for utdanning.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad innen relaterte fagområder så som IT, ledelse, økonomi, e-business, eller markedsføring

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak. Ved slike søknader vil vi særlig vurdere:

 • Utdanningsbakgrunn
 • Særlig relevant arbeidserfaring

Se ellers «Forskrift om krav til mastergrad» for utfyllende informasjon: http://lovdata.no/forskrift/2005-12-01-1392

Informasjon om opptakskrav for ikke-skandinaviske søkere finnes her

Slik søker du

Du søker studieplass gjennom vår lokale søknadsweb. Her registrerer/ laster du opp:

 • Opplysninger om deg selv
 • Dokumentasjon av bachelorgrad (vitnemål med karakterutskrift/vitnemålsgrunnlag), eller dokumentasjon av annen grad og/eller relevant arbeidserfaring
 • Motivasjonsbrev

Du finner en mal for motivasjonsbrevet her. Brevet skal ha en lengde på opp til 500 ord.

All dokumentasjon må lastes opp som PDF-filer.

Informasjon om søknadsprosessen for ikke-skandinaviske søkere finnes her

Løpende opptak

Ved masterprogrammene er det løpende opptak. Studieplassene tildeles i den rekkefølge søknadene blir behandlet.

Hvis du forventer å fullføre bachelorgraden din denne våren kan du søke alt nå. Dette gir deg en mulighet til å holde av en studieplass frem til du mottar vitnemålet ditt.

For å gjøre dette fullfører du søknaden og laster opp utskrift av karakterutskriften din per i dag via søknadsweb. Når vi har mottatt dette kan du få et «betinget opptak». Du må så laste opp endelig komplett vitnemål med karakterutskrift («Grunnlag for vitnemål») straks du mottar dette og senest 1. juli. Studieplassen vil bli endelig bekreftet så fort komplett dokumentasjon er mottatt.

Informasjon om dokumentasjon og opptak for ikke-skandinaviske søkere finnes her

To masterstudenter nominert til Årets IT-student

To av de seks nominerte til Årets IT-student går på Westerdals Oslo ACT.