Westerdals ACT

Master of Information Systems – Spesialisering IS Management & Innovation

 • Master
 • 2 år
 • 120 studiepoeng
 • Campus Fjerdingen

Ønsker du å skaffe deg kompetansen som kreves for å  kunne gå inn i lederstillinger, eller spesielt krevende rådgiverstillinger knyttet IT? Med en master i Information Systems Management & Innovation, lærer du metoder og teknikker for å løse ledelsesutfordringer og utvikling av IT-løsninger.

 • Ønsker du å vite mer om studiet?

  Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

 • Opptakskrav

  Bachelorgrad innen relaterte fagområder som IT, ledelse, økonomi, e-business, eller markedsføring.

  Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

  Se ellers «Forskrift om krav til mastergrad».

  Mal til «Letter of Motivation» som skal legges med søknaden finnes her.

 • Pris

  Heltid: 43 250 kr per semester
  Deltid: 30 500 kr per semester

  Registreringsavgift kr 1800,-/ kr 5000 for søkere fra utenfor EU

  For våre studenter

  Heltid: 42 200 kr per semester
  Deltid: 29 700 kr per semester

 • Oppstart

  Induction Days: 24. og 25. august

 • Lurer du på hvordan studiet er bygget opp?

  Last ned emnematrise og studieinformasjon
  (Med forbehold om endringer)

  Se timeplan for 2017/2018 her (pdf).

 • Last ned studieinformasjon
 • Pensumlister
 • Har du spørsmål om studiet?

  Kontakt førsteamanuensis Wanda Presthus

Gjennom studiet, Master of Information Systems – Spesialisering Management & Innovation, vil du opparbeide deg kunnskaper og ferdigheter på moderne IT-løsninger, strategier og metoder som er helt avgjørende for dagens virksomheter og samfunnsliv.

Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se muligheter, forbedre og skape nye IT-løsninger.

Masterprogrammet er forskningsbasert noe som betyr at forelesere er aktive forskere på de ulike modulene som blir forelest samt at innholdet er kvalitetssikret av internasjonale forskere. Studiet inneholder en ’praksis periode’ der studentene blir utplassert i virksomheter for å anvende kunnskapen i praksis.

Spesialiseringen Management & Innovation fokuserer spesielt på ledelse av store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

I løpet av studieprogrammet lærer du metoder og teknikker for å kunne løse komplekse problemstillinger som involverer både ledelsesutfordringer og utvikling av moderne IT-løsninger.

Sentralt i studieprogrammet er gjennomføringen av et forskningsprosjekt som gjøres i tilknytning til en virksomhet.

Du får en grundig innføring i:

 • Relevant forskning innen fagfeltet IS
 • Strategisk bruk av sosiale medier
 • IT og innovasjon
 • IT strategi og virksomhetsarkitektur
 • IT styring
 • Ledelse av smidige IT prosjekter
 • Risiko og sikkerhet knyttet til IT løsninger
 • Digitale plattformer og tjenesteinnovasjon
 • Forskningsmetoder

Du får praktisk kompetanse innen:

 • Konseptutvikling av nye IT tjenester
 • Virksomhetsarkitektur
 • Strategisk bruk av IT
 • Prosjektledelse av smidige og innovative IT-prosjekter
 • Håndtering av komplekse IT arkitekturer og sammenhenger
 • Risikostyring av IT prosjekter
 • IT sikkerhetsrammeverk og prosesser
 • Software plattformer og infrastruktur implementering
 • Innføring av nye IT systemer i organisasjoner
 • Strategier for innovasjon med IT
 • Praktisk og strategisk bruk av sosiale medier
 • Forskningsmetoder
 • Anvendelse av forskningsbaserte teorier og metoder

Du kan jobbe som:

 • Virksomhetsarkitekt
 • Prosjektleder
 • IT-sikkerhetskonsulent
 • IT rådgiver/konsulent
 • IT-leder
 • Forretningsutvikler
 • IT konseptutvikler

Hvordan er det å ta en Master of Management and Innovation?