Westerdals ACT

Strategi og PR

 • Bachelor
 • 3 år
 • 180 studiepoeng
 • Campus Fjerdingen

Med en bachelorgrad i strategi og PR fra Westerdals Oslo ACT får du solid forståelse for hva strategi er, og innsikt i rollen PR og medier spiller for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjen med det formål å utvikle spesialister som møter fremtidens behov.

 • Vil du vite mer om strategi og PR?

  Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Pris

  43 250,- pr semester

  Registreringsavgift 1800,-*

  *Når du takker ja til tilbud om studieplass hos oss, signerer du en studiekontrakt. Når vi mottar den signerte studiekontrakten i retur fra deg, sender vi deg en faktura med registreringsavgift på 1800,-. Registreringsavgiften skal betales innen 14 dager.

  Støttes av Lånekassen

 • Lurer du på hvordan studiet er bygget opp?

  Last ned emnematrise og studieinformasjon (Med forbehold om endringer)

 • Last ned emnematrise
 • Last ned studieinformasjon
 • Se pensumlister
 • Utstyrsliste for nye studenter 2017
 • Har du flere spørsmål?

  Ta kontakt med programansvarlig
  Ester Conings Vanvik
  ester.conings.vanvik(a)westerdals.no

Du lærer blant annet hvordan merkevarer bygges og hvilken rolle kontekst spiller for å lykkes med fortellingene av dine budskap. Gjennom studiet lærer du, også hvordan du kan håndtere og kommunisere under kriser, om samspillet mellom media og opinionen, dvs. deg og meg, og hvordan sosiale medier snur tradisjonelle massekommunikasjonsmodeller på hodet.

Mange av de teoretiske modellene som har vært brukt i strategiarbeid er i ferd med å gå ut på dato. Ny PR og kommunikasjonsforskning bidrar med begreper og innfallsvinkler som vil være viktige kort for hånden i tiden fremover. Bachelorprogrammet Strategi og PR svarer på denne utviklingen og vil gi deg det teoretiske grunnlaget du trenger for å kunne utvikle alle typer strategier.

Mye praksis

Undervisningen på Westerdals Oslo ACT kjennetegnes av tverrfaglighet, kreativitet, teamarbeid og bransjenærhet. Som student vil du få praktisk erfaring med reelle kommunikasjons- og PR-utfordringer. Du vil få jobbe med hele strategiprosessen fra idé til evaluering av måloppnåelse. Studiet er praktisk rettet, og du vil jobbe tverrfaglig og tilbringe lengre perioder ute i bedrift/organisasjon.

God kommunikasjon krever god kjennskap til de du skal kommunisere med. Gjennom internasjonalt samarbeid åpnes studentenes muligheter for å skape god kommunikasjon og løse PR-utfordringer i andre land enn Norge. Det er lagt opp til mulighet for utveksling ved samarbeidsskoler i utlandet i løpet av studiet.

Etter endt utdanning vil mulige jobber innebefatte rådgivende stillinger og pressehåndtering. Du kan også jobbe med strategisk PR tilknyttet nasjonale partiorgan, for politiske parti, i organisasjoner eller i internasjonalt samarbeid. En annen mulighet er å jobbe som rådgiver i et kommunikasjonsbyrå.

Hva er strategi?

Strategi har i dag blitt en del av folks dagligtale – noe vi tar for gitt hva betyr. Men straks du forsøker deg på en definisjon vil du raskt forville deg inn i ulendt terreng og innse at det ikke finnes én enkel definisjon å stille seg bak. Hva som er strategi, hvordan den skal utvikles og hva den skal inneholde avhenger av det teoretiske landskapet du er i. Dette landskapet vil legge føringer for hvordan strategier utvikles i praksis.

Forenklet kan vi si at ’strategi’ sier noe om målene til en organisasjon eller bedrift på lang sikt. Målet kan være å å bli best i en bransje (selge flest boller i Norge), vinne valget eller få halvert verdens klimautslipp. Veiene til å nå disse målene vil nødvendigvis være svært forskjellige avhengig av den enkelte situasjon. I dette bachelorprogrammet vil du lære hva strategi er, hvordan den bør iverksettes og hvilke elementer som er sentrale i strategiarbeid.

Når du skal legge opp en strategi er det flere ting som spiller inn. Eksterne elementer, som den samfunnsmessig sammenhengen strategien er en del av, folks medie- og forbruksvaner eller målgruppene som skal nås, er noen slike sentrale byggestener. I tillegg spiller interne faktorer som ledelse, organisasjonsdesign, teknologi, kommunikasjon og ansatte viktige nøkkelroller.

 

Hvorfor ta en bachelor i Strategi og PR?

 

Møt studentene!

 
Møt Linda som er i praksis hos DNB!
 
Studenter på workshop hos Gambit Hill & Knowlton