Westerdals ACT

Utveksling og internasjonal praksis

Spørsmål og svar om internasjonal praksis

 • Du kan søke når som helst. Jo tidligere du søker, desto mer sannsynlig er det for at du får stipend. Du søker ved epost til international(a)westerdals.no.
 • Praksisperioden din kan enten være i en sommerferie eller i en praksisperiode i studiet ditt. Du kan også ha praksis opptil ett år etter at du er ferdigutdannet hos oss.

 • Minimum åtte uker. Vanligvis gir vi ikke ut stipend mer enn tre måneder.

 • Du må ha en arbeidsgiver. Det kan ikke være deg selv.

 • Hvor som helst i Europa, utenfor Norge. Vi har dessverre ikke stipend utenfor Europa.

 • Praksisstipendet er på 450-500 EUR per måned, avhenging av praksissted. Du har lov til å få betalt fra arbeidsstedet i tillegg.

 • Dette må du ordne selv. Internasjonalt kontor hjelper kun med stipend og kontrakt. Det er mulig at dine forelesere har tips om hvor du kan søke.

  Her er en sjekkliste til deg som vil søke internasjonal praksisplass:

  • Ha en profesjonell og entusiastisk søknad
  • Send inn gode arbeidsprøver eller andre indikasjoner på hva du er god for. Gjerne i god tid før du tenker på et praksisopphold.
  • Opplys om at skolen din har muligheter for å gi deg stipend gjennom verdens største studentutvekslingsprogram, Erasmus+.Om du gjør alt dette, så har du gode muligheter!
 • Om du gjennomfører praksisen i en praksisperiode i studiet ditt, så vil du få studiepoeng. Da vil du utføre praksisen som en del av et praksisemne med vanlige krav for å bestå. Om du ikke gjennomfører praksis som et praksisemne i studiet ditt, så vil du vanligvis ikke få studiepoeng for praksisen din.

Stikk innom Internasjonalt hjørne!

Internasjonalt hjørne campus Fjerdingen

Hvis du har spørsmål om utveksling kan du stikke innom Internasjonalt hjørne på mezzaninen på Fjerdingen, eller på Vulkan. Da kan du slå an en uformell prat med Carl Joakim eller Jan fra Internasjonalt kontor, og få svar på det du lurer på.

Send en e-post til international(a)westerdals.no for å avtale en tid for et møte, eller finn et tidspunkt som passer for deg i dette skjemaet.

Spørsmål og svar om utveksling

 • Du søker vanligvis i ditt fjerde semester, og drar ut i ditt femte.

  Bruk denne lenken for å søke utveksling våren 2018.

  Søknadsfristen er 1. februar, og du søker med en prioritert liste av institusjoner.

 • Første steg er at du nomineres som utvekslingsstudent fra oss. Dette er kriteriene for at du skal bli nominert:

  1. Anbefaling av programansvarlig etter å ha vurdert emnene på vertsinstitusjonen.
  2. Karaktersnitt på minimum C.
  3. Bestått minst 60 studiepoeng i ditt studieprogram ved Westerdals Oslo ACT.
  4. Ved eventuelt utvelgelse av studenter til stipend, kan det i tillegg vektlegges oppnådde karakterer og deltakelse i sosiale og studentpolitiske aktiviteter på WOACT. Søkeren kan også bli innkalt til intervju basert på innsendt motivasjonsbrev.

  Nominasjonsprosessen begynner umiddelbart etter 1. februar og skal være avsluttet innen 15. mars. Resultatene blir fortløpende meddelt studenter som blir nominert

  Dersom du blir nominert, får du tilsendt materiell fra institusjonen du søker på. Det fyller du ut og returnerer, og det er vertsinstitusjonen som til syvende og sist avgjør om du kommer inn eller ikke. Så møtes vi og skriver under en avtale på hvilke fag du skal ta (innen Erasmus en “Learning Agreement”) og hvilket stipend du skal få (innen Erasmus en “Grant Agreement”).

 • Du får et avreisemøte mot slutten av vårsemesteret. Deretter får du en evaluering etter ca. én måned på vertsinstitusjonen din, og en grundigere evaluering når du er kommet hjem. Du holder kontakten med Internasjonalt kontor og programansvarlig ved programmet ditt.

 • Tilbudet om utveksling gjelder for skoler vi kjenner og har avtale med. Vi har dessverre ikke mulighet til å forhåndsgodkjenne studier ved andre universiteter som en del av graden din her ved Westerdals Oslo ACT.

 • Du utveksler fra oss i ett semester.

 • Du får mellom 350 og 400 euro for hver 30. dag du er borte fra semesterets begynnelse til slutt. Dette kommer i tillegg til det vanlige lånekassestipendet.

 • Klart det! Vi har tilbud for online-kurs i de største språkene i Europa, og også spesielt tilrettelagte intensivkurs i fransk og tysk i Frankrike og Tyskland. I tillegg kan du søke om lånekassestøtte for å ta språkkurs i landet du skal begynne å studere i.

 • Til syvende og sist er dette noe du og programansvarlig ved ditt studium blir enige om. For å gjøre det enklere for deg har vi plukket ut de tilbudene ved våre partnere som virker relevant for hvert enkelt studium. Du finner denne informasjonen på våre hjemmesider, oppdatert på samme dato som partnerlistene våre (i desember).

  Merk at dette listen kun er veiledende. Det kan vise seg når du og din programansvarlige ser på et studieprogram at det allikevel ikke passer; det kan være andre studieprogram ved institusjonen som kan passe deg bedre; og institusjonen kan ha gjennomført endringer i programmene sine siden listen ble laget.

 • I vitnemålet ditt fra Westerdals Oslo ACT vil det stå at du har vært på utveksling i femte semester og bestått. Du legger selv ved karakterutskriften fra vertsinstitusjonen din når du søker på jobb eller videre studier.

Finn ut hvor du kan reise

Innen Norden og Baltikum samarbeider vi med mange av de fremste utdanningsinstitusjonene innen design, musikk og teknologi.

Se våre samarbeidspartnere innen:

Merk at listen kun er veiledende. Fordi utvekslingstilbudet ved våre partnerinstitusjoner kan endre seg, kan vi ikke garantere deg en plass ved det studiestedet du har sett deg ut. Ta kontakt med Internasjonalt kontor hvis du har spørsmål knyttet til dine muligheter.

 

Avdeling for kommunikasjon

Avdeling for teknologi

Avdeling for kunstfag

Avdeling for film, TV og spill

Avdeling for ledelse

Master